Toetsen met Smartie

 LVS-toetsen, zoals de IEP, Dia, Boom, ROUTE-8 en Cito toets oefenen

Wilt u met uw kind voor de LVS-toetsen, zoals de IEP, Dia, Boom, ROUTE-8 en Cito oefenen? Dan kunt u gebruik maken van de materialen van Smartie. Onze oefenboeken en bijlesboeken zijn speciaal ontwikkeld om kinderen optimaal voor te bereiden op het maken van de LVS-toetsen, zoals de IEP, Dia, Boom, ROUTE-8 en Cito. Dat houdt in dat u in onze boeken veel oefenmateriaal vindt, waarbij de vraagstelling van de opgaven hetzelfde is als in de LVS-toetsen, zoals de IEP, Dia, Boom, ROUTE-8 en Cito..

Door met deze boeken te oefenen went uw kind dan ook aan de manier van vragen stellen in de cito toets, zodat dit een zeer effectieve methode is om uw kind op deze toetsen voor te bereiden.  

De LVS-toetsen, zoals de IEP, Dia, Boom, ROUTE-8 en Cito in de bovenbouw

Smartie heeft oefenboeken ontwikkeld voor de laatste drie jaren van de basisschool. In deze jaren wordt de cito toets twee keer per jaar afgenomen. Het doel is om het niveau van uw kind in beeld te brengen op de kernvakken taal en rekenen.

Bij de Entreetoets in groep 7 en bij de Centrale Eindtoets in groep 8 is het doel bovendien om op de resultaten van de cito toets het schooladvies te baseren voor de middelbare school. De toekomst van uw kind hangt dus in hoge mate af van de resultaten op de cito toetsen in de laatste jaren op de basisschool.   

 

Voorbereiden op de LVS-toetsen, zoals de IEP, Dia, Boom, ROUTE-8 en Cito.

Een goede voorbereiding op de LVS-toetsen, zoals de IEP, Dia, Boom, ROUTE-8 en Cito kan uw kind helpen om een beter resultaat te behalen. Dit kunt u het beste doen door voor de LVS-toetsen, zoals de IEP, Dia, Boom, ROUTE-8 en Cito  veel te oefenen.

Hiervoor kunt u de oefenboeken van Smartie gebruiken. In de oefenboeken taal, rekenen of begrijpend lezen vindt u alle stof van de betreffende vakken tot en met groep 6, 7 of 8 evenals een rijk aanbod aan oefenmateriaal. Met de los bij te bestellen antwoordenboeken zijn de oefenboeken uitermate geschikt voor thuisgebruik. Zo kunt u als ouder uw kind optimaal ondersteunen en voorbereiden op de citotoets.

Owl Age12 3