Taxonomie van bloom

Wat is de Taxonomie van Bloom?

De Taxonomie van Bloom is een krachtige manier om leerdoelen vast te stellen, te leren hoe ze moeten worden bereikt en vooruitgang te meten. De taxonomie werd in 1956 ontwikkeld door Benjamin Bloom en diens collega’s, en het is nog steeds een relevante leerhulpmiddel voor zowel studenten als docenten over de hele wereld.

In deze blog gaan we dieper in op wat de Taxonomie van Bloom is, hoe het werkt en hoe je het kunt gebruiken om de leerdoelen van jouw klas te verbeteren.

Hoe is de Taxonomie van Bloom ontwikkeld?

De Taxonomie van Bloom is ontwikkeld door Benjamin Bloom en diens collega’s in 1956. Ze ontwikkelden de taxonomie als antwoord op de vraag hoe je kwaliteit en validiteit kunt garanderen in het beoordelen van studenten. Ze wilden een manier ontwikkelen waarop ze leerlingen een complexer inzicht in het leren kunnen geven.

De taxonomie bestaat uit zes doelen: kennis, begrijpen, toepassen, analyseren, synthetiseren en evalueren. Deze doelen kwamen tevoorschijn uit een gedetailleerde analyse van wat studenten erin moeten stoppen om informatie te verwerven, te begrijpen en gebruiken.

Hoe werkt de Taxonomie van Bloom?

De Taxonomie van Bloom is bedoeld als een krachtig hulpmiddel voor studenten, docenten en opvoeders om leerdoelen vast te stellen en te evalueren hoe goed deze worden bereikt. De taxonomie omvat een reeks stappen om te helpen bij het vormgeven van leerdoelen en om de vooruitgang te meten.

De eerste stap is dat de instructeur de leerdoelen moet bepalen. Ze kunnen de doelen uit de taxonomie kiezen, of een andere set van doelen beslissen, afhankelijk van de behoeften van de klas. Vervolgens moet de instructeur de leerdoelen en de manier waarop deze worden geëvalueerd vaststellen.

De zes doelen van de Taxonomie van Bloom

Kennis

Kennis is het geheugen en de herhaling van termen, definities, feiten en concepten. Studenten moeten de informatie onthouden, zodat ze deze kunnen gebruiken in hun leerprocessen.

Begrijpen

Begrijpen is het kunnen interpreteren, categoriseren en verklaren van informatie. Studenten moeten de informatie begrijpen, zodat ze deze kunnen toepassen in hun leerprocessen.

Toepassen

Toepassen is het gebruiken van informatie in een nieuwe situatie. Studenten moeten leren hoe ze de informatie uit de klas kunnen toepassen in praktijkgevallen.

Analyseren

Analyseren is het herkennen en onderscheiden van informatie. Studenten moeten leren hoe ze informatie uit verschillende perspectieven kunnen bekijken.

Synthetiseren

Synthetiseren is het organiseren van informatie en concepten. Studenten moeten leren hoe ze informatie kunnen combineren en maken tot een nieuw product of idee.

Evalueren

Evalueren is het kunnen beoordelen van ideeën, materialen of processen. Studenten moeten leren hoe ze hun leerdoelen kritisch en uit betrouwbare bronnen kunnen beoordelen.

Hoe kun je de Taxonomie van Bloom gebruiken om te leren?

Het gebruiken van de Taxonomie van Bloom bij het leren is een goede manier om studenten te helpen bij het ontwikkelen van de vaardigheden die ze nodig hebben om informatie te verwerven, te begrijpen en te gebruiken. De taxonomie biedt een gestructureerde manier om leerdoelen te stellen en te bepalen hoe die doelen worden bereikt.

Door gebruik te maken van de taxonomie is het mogelijk om studenten een beter inzicht te geven in hun leersituatie. Docenten kunnen ervoor kiezen om de taxonomie te gebruiken om leerprocessen beter te plannen en te organiseren.

Hoe kun je de Taxonomie van Bloom gebruiken om studenten te evalueren?

De Taxonomie van Bloom biedt een krachtige manier om studenten te meten op hun inzet en vooruitgang in het leerproces. Instructeurs kunnen ervoor kiezen om leerdoelen te stellen aan de hand van de doelen uit de taxonomie.

De doorstructuring van de taxonomie biedt docenten een kader waar ze kunnen uitgokken hoe de studenten hun leerdoelen bereiken. Docenten kunnen hiermee leerprocessen verbeteren en hun lesstof beter afstemmen op de behoeften en verwachtingen van de klas.

Hoe kun je de Taxonomie van Bloom gebruiken om de leerkwaliteit te verbeteren?

De Taxonomie van Bloom biedt een krachtig raamwerk om studenten te helpen informatie te verwerven, te begrijpen en te gebruiken in hun leerprocessen. Door gebruik te maken van de taxonomie is het mogelijk om de kwaliteit van het leren te verbeteren door leeractiviteiten beter af te stemmen op de behoeften en verwachtingen van de klas.

Docenten kunnen ervoor kiezen om leeractiviteiten te combineren met verschillende doelen uit de taxonomie, waardoor studenten een completer, holistisch beeld van de lesstof krijgen. Volwassen docenten kunnen ook de taxonomie gebruiken voor hun eigen leerbehoeften, omdat het een krachtig hulpmiddel is om de kwaliteit van leren te verbeteren.

Conclusie

De Taxonomie van Bloom is een krachtig hulpmiddel voor zowel studenten als docenten om leerdoelen vast te stellen en te evalueren hoe goed deze worden bereikt. Het biedt een gestructureerd raamwerk om leeractiviteiten te plannen en af te stemmen op de behoeften en verwachtingen van zowel studenten als docenten. Door de taxonomie te gebruiken is het mogelijk om de leerkwaliteit te verbeteren door meer informatie te verwerven, te begrijpen en te gebruiken.

Veelgestelde vragen

Wat is de Taxonomie van Bloom?

De Taxonomie van Bloom is een krachtig hulpmiddel voor studenten, docenten en opvoeders om leerdoelen vast te stellen en te evalueren hoe goed deze worden bereikt.

Hoe is de Taxonomie van Bloom ontwikkeld?

De Taxonomie van Bloom is ontwikkeld door Benjamin Bloom en diens collega’s in 1956 als antwoord op de vraag hoe je kwaliteit en validiteit kunt garanderen in het beoordelen van studenten.

Hoe werkt de Taxonomie van Bloom?

De Taxonomie van Bloom omvat een reeks stappen om leerdoelen te stellen en de vooruitgang te meten. Instructeurs bepalen eerst de leerdoelen. Daarna stellen ze de leerdoelen en de manier waarop deze worden geëvalueerd vast.

Welke doelen heeft de Taxonomie van Bloom?

De taxonomie bestaat uit zes doelen: kennis, begrijpen, toepassen, analyseren, synthetiseren en evalueren.

Hoe kun je de Taxonomie van Bloom gebruiken?

Je kunt de Taxonomie van Bloom gebruiken om leerdoelen te stellen en te evalueren hoe goed deze worden bereikt. Docenten kunnen er ook voor kiezen om de taxonomie te gebruiken om leerprocessen te verbeteren, leeractiviteiten beter af te stemmen op de behoeften van studenten en docenten en de kwaliteit van hun leren te verbeteren.