Taal oefenen met Smartie

Taal oefenen

Wilt u met uw kind het vaak taal extra oefenen? Dan is het van belang dat u oefeningen kiest die aansluiten bij de stof die uw kind in de klas leert. Als uw kind al moeite heeft met taal, kunt u beter geen andere methodes of nieuwe lesstof gaan introduceren; dat zorgt alleen maar voor meer verwarring en onbegrip.

De meest effectieve manier om uw kind te helpen met het vergroten van de taalkennis en -vaardigheden is door aan te sluiten bij zowel de leerbehoeften van uw kind als bij de lesstof in de klas. Dat is dan ook precies wat de oefenboeken en bijlesboeken van Smartie doen.

Effectief oefenen

Door te oefenen met de stof die uw kind in de klas ook leert, kan uw kind zijn of haar taalvaardigheden op effectieve wijze uitbreiden. Taal is een belangrijk vak dat in veel aspecten van het dagelijks leven nodig is. Wanneer uw kind hier moeite mee heeft of zelfs achterstanden in de taalontwikkeling heeft opgelopen, is het dan ook van het grootste belang om uw kind hierbij te helpen.

Van een goede taalontwikkeling heeft uw kind een leven lang plezier. Bovendien maakt taal ook een groot onderdeel uit van de Citotoetsen, die in de laatste twee jaren van de basisschool in hoge mate bepalend zijn voor het schooladvies voor het voortgezet onderwijs.

Oefenen met oefenboeken

De oefenboeken van Smartie behandelen alle stof van taal tot en met groep 6, 7 of 8, afhankelijk van de groep van uw kind. Dat betekent dat u alle stof vanaf de basis nog eens kunt doorlopen en eventuele hiaten in de kennis van uw kind kunt ondervangen. De boeken zijn daarnaast rijk aan oefenopgaven, zodat uw kind meters kan maken.

Door veel te oefenen zal uw kind zich zekerder gaan voelen en meer vertrouwen krijgen in zijn of haar taalvaardigheden. Bovendien bereiden de oefenboeken uw kind ook nog eens optimaal voor op de Citotoetsen, omdat de vraagstelling van de opgaven hetzelfde is.

Owl Age12 3