Taal oefenen groep 8

Taal oefenen groep 8

Om met uw kind taal te oefenen in groep 8, kunt u de oefenboeken Taal Groep 8 en Begrijpend Lezen Groep 8 gebruiken. In groep 8 wordt bij uw kind de Centrale Eindtoets afgenomen. Dit is de Citotoets die, samen met de Entreetoets in groep 7, in hoge mate bepalend is voor het schooladvies dat uw kind krijgt voor de middelbare school.

Om een schooladvies te krijgen dat ook echt bij uw kind past, is het dus van belang dat hij of zij op de Centrale Eindtoets een score haalt die representatief is voor het niveau dat uw kind beheerst.

Trainen op de vraagstelling

Toch scoren kinderen soms lager dan hun ouders hadden verwacht. Dat kan komen doordat de manier van vragen stellen in een Citotoets net even anders is dan de meeste kinderen op school gewend zijn. Niet voor ieder kind is dat een probleem, maar sommige kinderen komen daardoor opeens minder goed uit de verf.

Omdat de Centrale Eindtoets in groep 8 een grote invloed heeft op de toekomst van uw kind, is het aan te raden om uw kind hier goed op voor te bereiden. U kunt uw kind trainen voor de Citotoets met de oefenboeken van Smartie. Deze bevatten namelijk oefenopgaven waarin de vraagstelling hetzelfde is als in de Citotoetsen.

Alle stof doornemen

In de oefenboeken wordt alle taalstof tot en met groep 8 behandeld. Dat betekent dat u samen met uw kind bij de basis kunt beginnen. Door deze te verstevigen en de kennis en vaardigheden van taal te verbreden, zal uw kind steeds beter in staat zijn om de stijgende moeilijkheidsgraad aan te kunnen. Ook eventuele hiaten kunnen op deze manier worden opgespoord en aangepakt.

Door stapsgewijs te werken zal uw kind steeds meer vertrouwen krijgen in eigen kunnen en met de vele opgaven kan er flink worden geoefend. Zo zorgt u voor een goede taalbasis bij uw kind en een optimale voorbereiding op de Centrale Eindtoets.  

Owl Age12 3