Taal oefenen groep 7

Taal oefenen groep 7

Als u taal wil gaan oefenen met uw kind in groep 7, dan kunt u daarbij de boeken van Smartie gebruiken. De oefenboeken Taal Groep 7 en Begrijpend Lezen Groep 7 zijn speciaal samengesteld om tegemoet te komen aan de leerbehoeften van uw kind.

In de oefenboeken wordt alle stof van taal van de basisschool tot en met groep 7 behandeld en vindt u tevens een rijk aanbod aan oefenopgaven. De antwoordenboeken zijn los bij te bestellen, wat de materialen zeer geschikt maakt voor particulier gebruik.

aansluiting op de lesstof

Wanneer uw kind moeite heeft met taal en u wil daar als ouder of door middel van bijles uw kind mee helpen, dan is het van groot belang dat u zorgt voor leerstof en oefeningen die aansluiten bij de stof die uw kind in de klas leert. Doet u dat niet, en gaat u dus nieuwe stof of andere methoden introduceren, dan zal uw kind alleen maar meer in verwarring raken.

Hij of zij heeft immers al moeite met taal en is daarom het meest gebaat bij extra ondersteuning die aansluit bij wat er op school wordt aangeboden. Daarom zijn de oefenboeken en bijlesboeken van Smartie zo samengesteld dat ze naadloos aansluiten op de lesstof in de klas.

Een extra taalzetje

De boeken van Smartie zijn bedoeld om uw kind net even een extra zetje te geven, zodat hij of zij eventuele hiaten in de taalkennis kan wegwerken en de taalvaardigheden kan vergroten. En dat is van groot belang, want taal is overal aanwezig. Niet alleen op school, maar ook in de wereld om uw kind heen.

Bovendien maakt taal een groot deel uit van de Citotoetsen en dus ook van de Entreetoets die in groep 7 wordt afgenomen. Met uw kind taal oefenen in groep 7 kan dan ook een positieve invloed hebben op de resultaten op de Entreetoets, die in hoge mate meewegen voor het bepalen van het schooladvies voor de middelbare school.

Owl Age12 3