Taal oefenen groep 6

Taal oefenen groep 6

Wilt u het vak taal oefenen met uw kind in groep 6? Dan kunt u daarbij als ondersteuning de boeken van Smartie gebruiken. In de oefenboeken en bijlesboeken wordt alle taalstof van de basisschool tot en met groep 6 behandeld. Door hiermee te werken kunt u uw kind een stevige basis geven in taalkennis en -vaardigheden.

Vanuit een goede basis is het voor uw kind makkelijker om die kennis en vaardigheden vervolgens uit te breiden en te verdiepen. Bovendien kunnen eventuele hiaten op deze manier opgespoord worden, wat van groot belang is voor de verdere taalontwikkeling.   

Taal is communicatie

Taal is van groot belang in het leven van uw kind. Taal stelt ons immers in staat om elkaar en de wereld om ons heen te begrijpen. Een kind dat moeite heeft met taal doet u dus een groot plezier door hem of haar te helpen de taalontwikkeling op het gewenste niveau te brengen. Maar als u taal wilt gaan oefenen met uw kind in groep 6, is het wel aan te raden om met de stof en de opgaven die u gebruikt aan te sluiten bij wat uw kind op school leert.

Gaat u nieuwe stof introduceren, dan brengt u uw kind immers alleen maar verder in verwarring. Daarom zijn de boeken van Smartie speciaal samengesteld door professionals, waarbij is gezorgd voor een goede aansluiting op de lesstof in de klas.

Taal in de Citotoets

Ook in groep 6 moet uw kind twee keer de Citotoets maken. Hierin komt taal rijkelijk aan bod. Sommige kinderen hebben echter moeite met de manier van vragen stellen in de Citotoets omdat deze vaak anders is dan ze in de klas gewend zijn.

Daarom heeft Smartie ervoor gekozen om bij de oefenopgaven dezelfde manier van vragen stellen te gebruiken als in de Citotoetsen. Met de opgaven in de oefenboeken bereidt u uw kind daarom optimaal voor op de Citotoets.

Owl Age12 3