Taal met Smartie

Taal

Taal vormt op de basisschool een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Onder de noemer taal vallen verschillende onderdelen, zoals spelling, woordenschat, grammatica en begrijpend lezen. Sommigen kinderen zijn sterk in alle gebieden van taal, maar andere kinderen vallen uit op één of meerdere onderdelen. U kunt dan met de oefenboeken en bijlesboeken van Smartie aan de slag om het taalniveau van uw kind te verhogen.

Taalkennis is namelijk van essentieel belang in het hele verdere leven van uw kind. Taal is noodzakelijk voor heldere communicatie en zorgt ervoor dat we de wereld om ons heen kunnen begrijpen. Ook voor andere schoolvakken is taal van belang.

Taalbegrip bij andere vakken

Zo moet uw kind bijvoorbeeld bij het vak rekenen redactiesommen maken, waarbij de som verwerkt is in een verhaaltje. Het taalbegrip van uw kind wordt dan dus ook aangesproken, terwijl hij of zijn met rekenen bezig is. En ook bij vakken als aardrijkskunde en geschiedenis of bij het maken van werkstukken is begrijpend lezen een vaardigheid die noodzakelijk is.

De taalkennis van uw kind wordt dus niet alleen getoetst tijdens de taallessen, maar wordt iedere dag opnieuw in allerlei verschillende situaties aangesproken. Dat maakt het ook van groot belang om de taalkennis van uw kind op een hoog niveau te brengen en te houden.

Taalkennis vergroten

Wanneer uw kind achterstanden heeft op het gebied van taal, is het dan ook aan te raden om deze aan te pakken. Smartie heeft speciale oefenboeken en bijlesboeken ontwikkeld waarmee u uw kind kunt helpen om het taalniveau naar een hoger plan te brengen. In de boeken worden alle onderdelen van taal behandeld tot en met de groep van uw kind.

Daarnaast bevatten de boeken veel opgaven, zodat uw kind flink kan oefenen. De materialen zijn afgestemd op de lesstof van school én zijn een goede voorbereiding op de Citotoetsen, omdat de vraagstelling van de opgaven hetzelfde is. 

Owl Age12 3