Taal in groep 8

Taal groep 8

Heeft uw kind moeite met taal in groep 8? Dan is het aan te bevelen om hier extra aandacht aan te besteden. Taal is onder te verdelen in verschillende vaardigheden, zoals grammatica, woordenschat, spelling en begrijpend lezen. Deze vormen samen een groot onderdeel van de lesstof én van de Centrale Eindtoets die in groep 8 wordt afgenomen.

Omdat op de resultaten van deze toets het schooladvies voor uw kind voor het voortgezet onderwijs wordt gebaseerd, is het van belang dat uw kind in groep 8 het gewenst taalniveau beheerst zodat het schooladvies dat uit de toets voortvloeit ook echt bij uw kind past.

Moeite met taal

Toch komt het regelmatig voor dat kinderen in groep 8 moeite hebben met één of meerdere onderdelen van taal. Het kan zijn dat taal gewoon niet de sterkste kant van uw kind is, maar soms is er ook sprake van hiaten in de taalkennis. Dat betekent dat er ergens in de eerdere jaren bepaalde taalkennis niet is geleerd of niet goed genoeg is opgenomen.

Om deze hiaten op te sporen of om uw kind net even dat beetje extra ondersteuning te bieden, kunt u de materialen van Smartie gebruiken. In de oefenboeken en bijlesboeken worden alle onderwerpen van taal tot en met groep 8 behandeld. U begint dus bij de basis en kunt zo alle stof doorlopen en eventuele hiaten ondervangen.

Taal in de Centrale Eindtoets

In het oefenboek Taal Groep 8 vindt u 331 oefenopgaven, zodat u veel met uw kind kunt oefenen. Er is ook een speciaal oefenboek Begrijpend Lezen, omdat dit een onderdeel is dat veel kinderen lastig vinden. U vindt hierin nog eens 320 opgaven, waarmee u de vaardigheden op het gebied van begrijpend lezen kunt oefenen.

De opgaven zijn op dezelfde manier samengesteld als in de Citotoetsen, zodat uw kind met de oefenboeken ook direct een goede voorbereiding krijgt op de Centrale Eindtoets.

Owl Age12 3