Taal groep 7

Het vak taal vormt in groep 7 een groot onderdeel van het lesprogramma. Het is van groot belang dat uw kind in groep 7 het taalniveau in de klas goed kan bijhouden, want dit is ook het jaar waarin de Entreetoets wordt afgenomen, waarin taal een grote rol speelt.

De Entreetoets in groep 7 is een belangrijke voorspeller van de resultaten die uw kind op de Centrale Eindtoets in groep 8 zal behalen. Daarmee is de Entreetoets van grote invloed op het bepalen van het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Het is dan ook aan te raden om uw kind hier goed op voor te bereiden en eventuele achterstanden in de taalkennis weg te werken.

Achterstanden inhalen

Achterstanden inhalen zal uw kind misschien niet altijd even leuk vinden, maar als het lukt zal hij of zij daar zeker de voordelen van gaan ervaren. De dagelijkse taalessen zijn dan een minder grote uitdaging en uw kind kan taaltoetsen met meer zelfvertrouwen en beter resultaat maken. Als uw kind een achterstand heeft in taalkennis- en vaardigheden, is het dan ook aan te raden om uw kind te helpen deze achterstand in te lopen.

U kunt hiervoor de oefenboeken en bijlesboeken van Smartie gebruiken. Deze zijn door ervaren professionals samengesteld en sluiten aan op de leerbehoeften van uw kind én op de lesstof in de klas.

Oefenen voor de entreetoets

Sommige kinderen hebben geen moeite met taal, maar wel met het maken van Citotoetsen. Op de Citotoets is de manier van vragen stellen vaak net even anders dan uw kind gewend is. Daardoor kan een kind plotseling lager scoren dan u verwacht had. Als uw kind moeite heeft met de vraagstelling in de Citotoetsen, dan is het een kwestie van veel oefenen.

In de oefenboeken van Smartie zijn daarom veel oefenopgaven opgenomen, waarbij de vraagstelling gelijk is aan die in de Citotoetsen. Zo kunt u in groep 7 uw kind effectief voorbereiden op de Entreetoets.

Owl Age12 3