Taal groep 6

Het vak taal in groep 6 is onder te verdelen in verschillende vaardigheden, zoals spelling, grammatica en woordenschat. Ook begrijpend lezen speelt een belangrijke rol. Op taalgebied wordt er in groep 6 al best veel van uw kind verwacht.

De verschillende onderdelen van taal vormen samen een groot deel van het lesprogramma en uw kind krijgt dan ook op dagelijkse basis met taallessen te maken. Wanneer uw kind niet goed is in één of meerdere onderdelen van taal, dan is dat dan ook een dagelijks terugkerende les om tegen op te zien. 

Taalniveau verhogen

Met de oefenboeken en bijlesboeken van Smartie kunt u uw kind helpen om zijn of haar taalniveau te verhogen. Taal is immers een essentieel onderdeel, niet alleen op school, maar in het hele leven. Een goede basis in taalkennis en -vaardigheden is dus ook van grote toegevoegde waarde. In het oefenboek Taal Groep 6 wordt alle stof van taal tot en met groep 6 behandeld.

Zo kan uw kind bij de basis beginnen en van daaruit verder bouwen. Eventuele hiaten kunnen op deze manier ook opgespoord en aangepakt worden. Door de moeilijkheidsgraad langzaam op te bouwen, kan uw kind een stevige basis leggen en de steeds complexere stof beter begrijpen.  

Blijven oefenen

Naast de leerstof vindt u in het oefenboek Taal Groep 6 ook 470 opgaven waarmee uw kind kan oefenen. Oefening baart kunst en dat geldt zeker ook voor taal. Door veel te oefenen kan uw kind zijn of haar vaardigheden uitbreiden en gaat hij of zij zich ook zekerder voelen.

De vragen in de oefenboeken zijn gelijk aan die in de Citotoetsen, zodat uw kind ook meteen went aan de manier van vragen stellen. Zo wordt ook de citotoets voor uw kind beter te behappen. De oefenboeken zijn geschikt voor zowel bijles als voor thuisgebruik. De antwoordenboeken zijn los bij te bestellen.

Owl Age12 3