Taal Groep 4 met Smartie

Taal groep 4

Waar kinderen in groep drie leren spellen, heet dit vak vanaf groep vier taal. Daar valt het onderdeel spellen nog steeds onder, maar daar komt in groep vier ook een stuk woordenschat bij. Met als basis de kennis die kinderen in groep drie hebben opgedaan, leren ze in groep vier over taal in een algemenere zin.

In groep vier maken kinderen twee Cito-toetsen in het eerste halfjaar en twee in het tweede halfjaar. In beide delen van het schooljaar is dit één Cito-toets spelling en één Cito-toets woordenschat.

Wat leren kinderen in groep 4

De belangrijkste vaardigheid die kinderen in groep vier onder de knie moeten krijgen, is het omzetten van klanken in letters. Wanneer iemand praat, hoort een kind woorden en kan het kind deze begrijpen, maar dat betekent nog niet dat het kind dit woord ook kan schrijven.

In groep vier ligt de focus op deze stap: het herkennen van bepaalde klanken en deze omzetten in de juiste letters. Om de taalvaardigheden te verbeteren leren kinderen een hoop nieuwe woorden en vergroten ze dus hun woordenschat.

De eerste Cito-toets taal

De eerste Cito-toets spelling omvat een grote hoeveelheid spellingscategorieën. Dit zijn bepaalde lettercombinaties die bij een specifieke klank horen. In groep vier komen veel woorden met één of twee lettergrepen aan bod.

Kinderen kunnen de woorden spellen en maken dictees waarin zinnen van rond de vijf woorden aan bod komen. Ook maken kinderen in het eerste halfjaar van groep vier een Cito-toets woordenschat. Hier beantwoorden kinderen vragen over de betekenis van woorden.

Owl Age12 3

De tweede Cito-toets taal

In het tweede halfjaar maken kinderen wederom een Cito-toets spelling, waarbij een aantal spellingscategorieën herhaald wordt en er een aantal nieuwe categorieën aan bod komen. Ook maken kinderen een tweede Cito-toets woordenschat.

Kinderen kennen nu het verschil tussen de tegenwoordige tijd en verleden tijd. Wanneer ze een zin lezen, kunnen ze aangeven of de zin in de tegenwoordige of verleden tijd geschreven is.