Taal en rekenen met Smartie

Taal en rekenen

Taal en rekenen behoren op de basisschool tot de kernvakken. Uw kind krijgt in de bovenbouw dan ook dagelijks met deze vakken te maken en ze maken een groot deel uit van de citotoetsen. Dat betekent ook dat taal en rekenen in hoge mate bepalen wat het schooladvies voor het voortgezet onderwijs van uw kind wordt.

Maar niet alleen voor het schooladvies is het van belang dat uw kind het taal- en rekenniveau in de klas kan bijhouden. De kennis en vaardigheden van taal en rekenen zijn immers ook in het dagelijks leven nodig. Een achterstand in deze vakken kan dan ook verstrekkende gevolgen hebben.

Taal en rekenen in het dagelijks leven

Even opzoeken welke trein er naar uw bestemming gaat of in de winkel snel even berekenen hoeveel korting u krijgt op een artikel; het zijn slechts eenvoudige voorbeelden van situaties in het dagelijks leven waarin er een beroep wordt gedaan op de taal- en rekenkennis die u op school heeft opgedaan. Hiaten in deze kennis kunnen dan ook grote invloed hebben, niet alleen op school maar ook later.

Is er bij uw kind sprake van een achterstand of heeft uw kind erg veel moeite met taal of rekenen? Dan kunt u de oefenboeken en bijlesboeken van Smartie gebruiken om uw kind extra te ondersteunen.

Oefenboeken taal en rekenen

De oefenboeken van taal en rekenen bevatten alle lesstof tot en met de groep van uw kind. Daarnaast vindt u in elk oefenboek een rijk aanbod aan oefenopgaven. Door veel te oefenen kan uw kind zijn of haar vaardigheden vergroten en zich de geleerde stof eigen maken. De stof is zo samengesteld dat deze een goede aansluiting biedt op de lesstof in de klas.

Met deze boeken helpt u uw kind om een goede basis te leggen van waaruit verder ontwikkeld kan worden. Bovendien zijn de oefenboeken ook nog eens een goede voorbereiding op de Citotoetsen, omdat ze dezelfde manier van vragen stellen gebruiken. Zo kunt u uw kind optimaal ondersteunen.

Owl Age12 3