Wat is symbiose?

De term symbiose heeft in de laatste jaren veel bekendheid gekregen. Maar wat is die eigenlijk? Symbiose is een agressieve verwevenheid van twee verschillende organismen die beide voordeel halen uit de interactie. Symbiose is gecategoriseerd in onder andere parasitisme, mutualisme, commensalisme en alle overige verwante biologische concepten.

Een typisch voorbeeld van een symbiose is de verhouding tussen een aantal marinesoorten. Dit bekende aquarium-, terras- of tuinvriendjes hebben een gezamenlijke levenskracht en vanwege hun simpele levenscyclus ook meestal binnen een korte tijd een nauwe sociale band met elkaar.

De drie groepen van symbiose

Van symbiose is drie groepen onderscheiden, namelijk mutualisme, commensalisme en parasitisme. We gaan deze drie principiele groepen hieronder kort toelichten.

Mutualisme

Mutualisme is de meest voorkomende vorm van symbiose. Hierbij hebben twee verschillende organismen een samenwerkingsverband met elkaar. Beide partijen halen hierbij voordeel uit de interactie. Een voorbeeld van mutualisme is een koraalpoliep en microscopische zoöxanthellen. De micro-organismen leven als een mutualist bij de poliep en maken voedingsstoffen uit het zonlicht. De zoöxanthellen krijgen voedingsstoffen en hij gebruikt de poliep als huisvesting terug. Door deze ‘overktexembioose’ hebben deze twee organismen elkaar nodig om in leven te blijven.

Commensalisme

Commensalisme is een tweede vorm van symbiose die we gaan aanstippen. Hierbij heeft slechts één deelnemer voordeel uit de overeenkomst. De tweede soort profiteert niet van de interactie, maar wordt er in feite niet door benadeeld. Een voorbeeld van commensalisme is dat een soort spin zich aan een schildpad vastklampt en op deze manier voortrekt, zonder dat hij de schildpad op enigerlei wijze hindert.

Parasitisme

Ten slotte hebben we parasitisme. Hierbij profiteert alleen de parasite, terwijl de gastheer benadeeld wordt. Parasieten leven steeds meer of minder zichtbaar in en van de gastheer. Gedurende de interactie haalt de parasite voedingsstoffen en voordelen uit de gastheer, die meestal een aantasting van weefsel of een ziekte veroorzaakt. Een voorbeeld van parasitisme is de bloedluis die men vaak in en op kippen, schapen, paarden en andere dieren aantreft.

Symbiose in de natuur

De aanwezigheid van symbiose in de natuur is onmiskenbaar. De balans van het ecologische systeem wordt beïnvloed door de interactie tussen de verschillende organismen binnen de omgeving. In de meeste gevallen manifesteert symbiose zich als een mutualisme. Onderzoekers hebben aangetoond dat deze soorten interactie gemeenschappelijke voordelen lover-de tweeledige voordelen die de betrokken partijen ontvangen.

Voorbeelden van een genuanceerde mutalisme, zoals vele watervogels die samenwerken met kikkervisjes, of zeeschildpadden die in de branding veilig zijn voor alleseter roofzuchtige haaien.

Veel planten zijn in staat om met paren zoalse zoöxantelles te werken, het verkrijgen van voedingsstoffen door insecten en wilde dieren die de planten op hun beurt helpen door het verspreiden van zaden.

Gevolgen van symbiose

Symbiose heeft meer gevolgen voor onze planeet dan alleen maar nuttige voordelen. De meeste van deze gevolgen hangen middelmatig samen met een bepaald gedrag van een organisme waarin hij omringd wordt door anderen. Bijvoorbeeld, een organisme die afhankelijk is van een mutualist kan worden gedwongen om zijn gedrag te veranderen doordat het voordelig is voor de mutualist.

Soms heeft symbiose ook ongewenste gevolgen. Parasieten kunnen ernstige ziektes veroorzaken die niet altijd volledig geheeld kunnen worden. Organismen die parasitisme beoefenen hebben daarom geregelde medische controles nodig.

Ecologisch belang van symbiose

Symbiose speelt een belangrijke rol binnen de ecologie en heeft een sterk verbonden systeem met de global bio-geografie en rasterdynamiek. Het verkent de meest gekoesterde interactie tussen levende organismen en het krachtige binnen- en ecologische systeem. Symbiose is bovendien van essentieel belang binnen ecosystemen. Door de verwevenheid en afhankelijkheid van de verschillende organismen binnen het ecosysteem, maken zij de cyclus van verbanden en interacties af.

Met andere woorden, het biedt de planeet haar eeuwige verjonging door te voorkomen dat het leven op aarde verzonken in verval. Deze duurzame symbiose beschermt het milieu en biedt ook voordelen voor de betrokken levensvormen.

Symbiose als designtheorie

Naast een biologisch fenomeen, is symbiose ook nauw verbonden met designtheorie. Symbiose is een gedrag dat onafhankelijke gezelschappelijke factoren koppelt tot samenwerking. Deze sociale constructie kan ook worden toegepast op ontwerp. Ontwerpers kunnen hiermee innovatieve Interfaces creëren die een verbeterde gebruikerservaring bieden en snelheid van productiviteit bieden.

Ontwerpers en ontwikkelaars kunnen krachtige duurzame symbiotische systemen ontwerpen die andere ecosystemen verrijken door hun samenwerking met natuur en technologische systemen. Deze resultaten kunnen worden gebruikt zowel in het ontwikkelen van complexe producten die ultieme klantervaringen creëren als in het creëren van beveiligings- footprint systemen.

Eindconclusie

Symbiose is een krachtig biologisch fenomeen dat voorkomt in heel veel verschillende organismen en situaties. Organismen die symbiotisch zijn, zijn gezamenlijk in staat om ongedekte behoeftes en inzichten te vullen waardoor hun levenscyclus een vlotte doorstroming krijgt.

Ook is er een verbinding met designtheorie, waar ontwikkelaars en ontwerpers krachtige duurzame systemen kunnen creëren die andere ecosystemen verbeteren door hun samenwerking met natuur en technologische systemen.

FAQs

Wat is symbiose?

Symbiose is een agressieve verwevenheid van twee verschillende organismen waarbij beide voordeel halen uit de interactie.

Hoe zijn de organismen in symbiose met elkaar verbonden?

Organismen die symbiotisch zijn, zijn gezamenlijk in staat om ongedekte behoeftes en inzichten te vullen waardoor hun levenscyclus een vlotte doorstroming krijgt.

Hoeveel soorten symbiose zijn er?

Er zijn drie hoofdcategorieën van symbiose: mutualisme, commensalisme, en parasitisme.

Hoeveel invloed heeft symbiose in de natuur?

Symbiose speelt een belangrijke rol binnen de ecologie en heeft een sterk verbonden systeem met de global bio-geografie en rasterdynamiek.

Voor welke doeleinden kan men symbiose gebruiken?

Naast een biologisch fenomeen, is symbiose ook nauw verbonden met designtheorie. Ontwerpers en ontwikkelaars kunnen hiermee innovatieve Interfaces creëren die een verbeterde gebruikerservaring bieden en snelheid van productiviteit bieden.