Spreekwoorden: Wat zijn de verschillende soorten?

Veel mensen gebruiken spreekwoorden in hun dagelijkse conversaties. Maar wat zijn precies spreekwoorden? Spreekwoorden zijn uitdrukkingen waarmee mensen impliciet betekenissen overbrengen. Soms bevatten deze uitdrukkingen relevante maatschappelijke, culturele en religieuze gevoeligheden en inzichten. Regelmatig gebruiken mensen deze genre van uitdrukkingen voor verduidelijking, waardering of om iets invoelbaar zichtbaar te maken voor anderen. Maar wat zijn de verschillende soorten spreekwoorden die er zijn?

Waarom spreekwoorden gebruiken?

Spreekwoorden kunnen worden gebruikt voor vele verschillende redenen. Ze kunnen bijvoorbeeld doorgegeven worden aan anderen om nuttige levenslessen te geven. Spreekwoorden kunnen ook iets lelijks of controversieels betogen en zo de verhoudingen in een groep ten goede veranderen. Tegelijkertijd kunnen spreekwoorden ook worden gebruikt ter verlichting in een discussie of om grappen te maken.

Waar komt de term ‘spreekwoord’ vandaan?

De term ‘spreekwoord’ is afkomstig uit het Oudgrieks. Het Oudgriekse woord ‘proverbia’ betekent letterlijk ‘spreken over zaken’. Spanjaarden hebben de benaming van ‘proverbio’ voor spreekwoorden geleend. Nederlands heeft het woord ‘spreekwoord’ vervolgens geloofd van het Oudgriekse woord.

Verschillende soorten spreekwoorden

Er zijn verschillende soorten spreekwoorden. De ene soort spreekwoorden bestaat uit lange, gedetailleerde zegswijzen die vaak letterlijk worden gebruikt als metaphorische beschrijvingen. Andere spreekwoorden bestaan uit korte, droge uitspraken die gericht zijn op de directe vaststelling of verandering van een situatie of gedrag.

Voorbeelden van lange spreekwoorden

 • Stilte is goud.
 • De vogel begrijpt wat de kat niet weet.
 • Het geheugen is de worstelingen van een geest.
 • Een dag zonder lach is een dag niet geleefd.
 • Je krijgt wat je geeft.

Voorbeelden van korte spreekwoorden

 • Een onzichtbare vriendelijkheid is beter dan zichtbare vijandschap.
 • Bespreek problemen in het openbaar, maar oplossingen in het geheim.
 • Een his en een ver werken alle kwaad uit de wereld.
 • Een vogel in de hand is meer waard dan vijf in de lucht.
 • De kracht is niet altijd met het grootste leger.

Soorten samenstellingen van spreekwoorden

Naast verschillende soorten spreekwoorden, bestaan er ook verschillende samenstellingen van spreekwoorden. Bijvoorbeeld de volgende vier soorten:

Aforisme

Aforismen zijn korte, bondige stellingen met diepzinnige kernpunten. Ze worden geleverd in een stijl die logisch en duidelijk is en dat meestal in een paar zinnen. Een Paar voorbeelden hiervan zijn:

 • Vertrouwen is nodig om risico’s te nemen.
 • Het is beter om te falen in origineelheid dan om te triomferen in imitatie.
 • Vriendschap helpt u om juist te leven.
 • De grootste oorzaak van lijden ligt binnenin de mens.

Maxime

Maximes zijn algemene remarks over de kwaliteiten van de mens of over het leven. Ze verwijzen in het algemeen naar een manier van leven. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

 • Gewoonte is tweede natuur.
 • De geschiedenis is een leerboek van dwaasheid.
 • Liefde is het enige wat je met jezelf meeneemt wanneer je gaat.
 • Verstand is het enige vermogen dat mensen waarderen.

Fabel

Fabels zijn korte verhalen die dieren, planten, oude legenden en verhalen als hoofdpersonen hebben. Fabels gaan meestal over het vermogen van de mens om zichzelf te versterken en slechte dingen te vermijden. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

 • Het verhaal van de vos en de haas.
 • Het verhaal van de slimme rups en de kreupelheidsvogel.
 • Het verhaal van de kwaadaardige wolf en het onschuldige lam.
 • Het verhaal van de blinde muis die de giftige slang doodde.

Parabel

Parabels zijn korte verhalen waarmee christelijke waarden en religieuze boodschappen worden versterkt. Ze gaan vaak over morele verhalen met een boodschap. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

 • Vergeet nooit je gezegende geschenken.
 • Wees nieuwsgierig naar het goede.
 • Hou van je buren als jezelf.
 • Koester vrede.
 • Wees je ware ik.

Beperkingen van spreekwoorden

Hoewel spreekwoorden vaak worden gebruikt om de betekenis van een gesprek of situatie te verduidelijken, hebben ze hun beperkingen. Doordat sommige culturen meer bekend zijn met bepaalde spreekwoorden dan anderen, kunnen sommige spreekwoorden in de war raken. Met andere woorden, spreekwoorden en gezegden verschillen in bredere omgevingen en culturen. Zo kan wat in een regio begrijpelijk is, in een andere regio onbegrijpelijk zijn. Daarom is het belangrijk om culturele context en omgeving in acht te nemen als je spreekwoorden gebruikt.

Hoe kun je spreekwoorden gebruiken?

Als je spreekwoorden goed wilt gebruiken in gesprekken en situaties, is het noodzakelijk om te leren hoe je ze kunt interpreteren en hoe je ze kunt gebruiken om bepaalde situaties te verduidelijken. Er bestaan tal van manieren om spreekwoorden te gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met spreekwoorden te lezen, te begrijpen en te interpreteren. Kijk daarnaast ook naar de kleinere details die de spreekwoorden weergeven. Probeer vervolgens metaforen en vergelijkingen te gebruiken bij het bijstellen van de betekenis van de spreekwoorden.

Conclusie

Spreekwoorden zijn korte uitspraken of expressions die impliciet betekenis hebben en worden gebruikt voor verduidelijking, waardering of om iets invoelbaar zichtbaar te maken voor anderen. Ze kunnen worden gebruikt om nuttige levenslessen aan anderen door te geven of om iets controversieels te betogen. Er bestaan verschillende soorten spreekwoorden, variërend van lange, gedetailleerde zegswijzen tot korte, droge uitspraken. Tijdens het gebruik van spreekwoorden is het belangrijk om culturele context en omgeving in acht te nemen.

FAQ

Hoe kunnen spreekwoorden worden gebruikt?

Spreekwoorden kunnen worden gebruikt voor vele verschillende redenen. Ze kunnen bijvoorbeeld doorgegeven worden aan anderen om nuttige levenslessen te geven, verhoudingen verbeteren, verlichting in een discussie brengen of voor grapjes.

Wat zijn de verschillende soorten spreekwoorden?

Er zijn verschillende soorten spreekwoorden. De ene soort bestaat uit lange, gedetailleerde zegswijzen, de andere soort uit korte, droge uitspraken. Verder bestaan er nog aforisme, maxime, fabels en parabels.

Waar komt de term ‘spreekwoord’ vandaan?

De term ‘spreekwoord’ is afkomstig uit het Oudgrieks. Het Oudgriekse woord ‘proverbia’ betekent letterlijk ‘spreken over zaken’. Spanjaarden hebben de benaming ‘proverbio’ voor spreekwoorden geleend en het Nederlands heeft het woord ‘spreekwoord’ van het Oudgrieks geloofd.

Welke beperkingen kunnen er zijn bij het gebruik van spreekwoorden?

Doordat sommige culturen meer bekend zijn met bepaalde spreekwoorden dan anderen, kunnen sommige spreekwoorden in de war raken. Daarom is het belangrijk om culturele context en omgeving in acht te nemen als je spreekwoorden gebruikt.

Hoe kan ik spreekwoorden leren?

Om spreekwoorden goed te leren gebruiken in gesprekken en situaties, is het noodzakelijk om te leren hoe je ze kunt interpreteren en hoe je ze kunt gebruiken om bepaalde situaties te verduidelijken. Je kunt beginnen met spreekwoorden te lezen, te begrijpen en te interpreteren, en zorg ervoor dat je de kleinere details die de spreekwoorden weergeven ook in acht neemt.