Spelling oefenen groep 7

Spelling oefenen groep 7

Spelling oefenen in groep 7 is voor sommige kinderen een behoorlijk struikelblok. De spellingsregels die uw kind in groep 7 moet beheersen zijn vrij complex en doen lang niet altijd een beroep op het logisch nadenken. Net wanneer uw kind denkt de regels te begrijpen en onder de knie te hebben, blijkt bijvoorbeeld dat er de nodige uitzonderingen op die regels gelden.

Spelling kan daarom voor sommige kinderen een verwarrend vak zijn waar ze veel moeite mee hebben. Omdat spelling echter een vast onderdeel van het lesprogramma in de bovenbouw vormt, is het aan te raden om uw kind dan ook wat extra ondersteuning te bieden.

ondersteuning met oefenboeken

Die extra ondersteuning kunt u uw kind bieden door gebruik te maken van de oefenboeken en bijlesboeken van Smartie. Deze boeken zijn speciaal ontworpen als steuntje in de rug en bieden uw kind veel oefenopgaven om spelling beter onder de knie te krijgen.

Met het oefenboek Taal Groep 7 kunt u niet alleen spelling oefenen op het niveau van groep 7, maar ook alle andere onderdelen van taal die uw kind moet beheersen, zoals woordenschat en grammatica. De boeken van Smartie zijn ontwikkeld door een team van professionals en bieden een uitstekende aansluiting op de lesstof die uw kind op school leert.

Spelling in de Entreetoets

In groep 7 moet uw kind ook de Entreetoets maken. Deze Citotoets is een belangrijke voorspeller voor het schooladvies dat uw kind in groep 8 krijg na het maken van de Centrale Eindtoets. U kunt uw kind met het oefenboek Taal Groep 7 laten oefenen voor de Entreetoets.

De vraagstelling in de opgaven in dit boek is namelijk hetzelfde als in de Citotoets. Zo kunt u uw kind niet alleen helpen om zijn of haar taalniveau en spellingvaardigheden te verbeteren, maar ook om met meer zelfvertrouwen aan de Entreetoets te beginnen.   

Owl Age12 3