Spelling oefenen groep 6

Spelling oefenen groep 6

Spelling oefenen met uw kind in groep 6 is zeker aan te raden wanneer uw kind moeite heeft met spelling en het niveau in de klas niet goed bij kan houden. Spelling is één van de onderdelen die uw kind onder de grotere noemer van taal op de basisschool leert. Bij spelling gaat het erom dat uw kind leert wat de spellingsregels zijn en hoe deze correct toe moeten worden gepast.

De spellingsregels goed aanleren gaat niet altijd zonder slag of stoot en dat is ook niet zo gek, want niet alleen zijn er veel regels, maar er zijn ook veel uitzonderingen op die regels. Daarnaast zijn de regels ook niet altijd logisch, waardoor het voor uw kind lastig kan zijn om ze te onthouden en goed toe te passen.

Regels oefenen

Om de spellingsregels goed te automatiseren en voor een correcte toepassing te zorgen, kunt u met uw kind extra gaan oefenen. Als u spelling wil oefenen op het niveau van groep 6, dan kunt u daarvoor het oefenboek Taal Groep 6 van Smartie gebruiken. In dit boek komen alle onderwerpen van taal aan bod die uw kind in groep 6 moet kennen, waaronder spelling.

Daarnaast bevat het oefenboek een ruim aanbod van maar liefst 470 opgaven, waarmee uw kind meters kan maken met oefenen. Veel oefenen helpt om de regels beter te automatiseren.

Aansluiting op de leerbehoefte

Thuis extra spelling oefenen met uw kind in groep 6 kan zeker helpen om het niveau van uw kind te verhogen. Belangrijk daarbij is wel dat u de juiste materialen gebruikt. De boeken van Smartie zijn zo samengesteld dat ze een goede aansluiting bieden op zowel de leerbehoeften van uw kind als op de lesstof die uw kind in de klas krijgt.

Daarbij geven ze uw kind de mogelijkheid om veel te oefenen. De manier van vragen stellen in de oefeningen is bovendien gelijk aan die in de Citotoetsen, zodat uw kind zich daar ook effectief op kan voorbereiden.

Owl Age12 3