Spelling oefenen

Sommige mensen vragen zich af waarom spelling oefenen belangrijk is. Op iedere smartphone zit een spelling checker. In een tekstverwerker kun je de spelling controleren voordat je een tekst verstuurt of uitprint. Sterker nog: er zijn programma’s die zelfstandig teksten schrijven als je ze de juiste input geeft. Moeten kinderen dan nog leren om foutloos te spellen? Ja, dat moeten ze zeker. Want als een leerling op de basisschool ooit wat wil bereiken in het leven dan is het belangrijk dat hij niet blindelings op kunstmatige intelligentie vertrouwt. We willen geen generatie die zelf niets meer kan en alles aan computers overlaat zonder te controleren of de teksten die zij uitspugen wel kloppen. Dan gaat er een complete generatie verloren.

Adequaat spelling oefenen met Smartie

Leerlingen die moeite hebben met spellen kunnen spelling oefenen met Smartie. De boekjes worden al een aantal jaren gebruikt in alle groepen van de basisschool. De lesstof sluit uiteraard zo goed mogelijk aan bij de lessen op school. De kinderen zullen bij het maken van de oefeningen dan merken dat ze deze stof ook in de klas hebben gehad. Voor sommige kinderen is het echter belangrijk om extra te kunnen oefenen met de spelling. Soms zijn de regels gewoon lastig om in één keer te snappen. En de leerkracht voor de klas heeft nu eenmaal vaak niet genoeg tijd om kinderen individueel te begeleiden.

Kinderen met een migratie achtergrond

Voor kinderen met een migratieachtergrond kan spelling oefenen extra belangrijk zijn. Vaak wordt er thuis geen of weinig Nederlands gesproken. Daarnaast moeten ze zich ook in hun moedertaal kunnen redden in woord en geschrift. Dat kan best veel zijn. Daarom is het belangrijk voor scholen om te weten of de kinderen in de klas goed genoeg mee kunnen komen. Dit kan worden getoetst door spelling toetsen af te nemen. Als daaruit blijkt dat het niveau onvoldoende is dan kan er extra worden geoefend met de lesboekjes van Smartie.

Zorg dat kinderen taal weer leuk gaan vinden

Taal is niet leuk als je het niet begrijpt en niet snapt waarom dat wat je hebt geschreven fout is. Door te spelling oefenen met Smartie wordt taal leuk. Want je leert hoe je de regels moet toepassen om werkwoorden te vervoegen en hoe je moeilijke woorden schrijft. Leerlingen die beter worden in taal gaan het vaak leuk vinden om te schrijven. Nu lukt het wel en staat hun opstel niet vol met rode strepen gaan de juf of meester. En die vaardigheid is belangrijk want die hebben ze later nog heel vaak nodig. Bij het maken van werkstukken op de basisschool en later op het voortgezet onderwijs en bij een beroepsopleiding.

Zorg voor het juiste lesmateriaal voor spelling oefenen

Spelling oefenen doe je natuurlijk met Smartie. De leukste manier om je taalvaardigheid te trainen. De boekjes bestel je in de webshop. Dit kan door de school maar ook door de ouders van een leerling. Scholen kunnen ook gebruik maken van het online platform. Leerlingen kunnen dan inloggen met een app en de oefeningen maken op een computer of tablet. De leraar kan de resultaten gebruiken voor het leerlingvolgsysteem en om het niveau van de leerling verder individueel te beoordelen.