Spelling met Smartie

Spelling

Spelling is een onderdeel van taal en vormt in de bovenbouw van de basisschool een vast onderdeel van het lesprogramma. Bij spelling draait het om het aanleren van de spellingsregels en het correct toepassen daarvan. Dat wordt in de klas getest door bijvoorbeeld een dictee af te nemen. Maar ook in de Citotoetsen, die uw kind tweemaal per jaar moet maken, is spelling vaste prik.

Naarmate uw kind verder komt op de basisschool, wordt er op het gebied van spelling steeds meer verwacht. Hoefde uw kind aanvankelijk alleen woorden van één lettergreep correct te kunnen spellen, aan het einde van de basisschool moet uw kind ook langere woorden en werkwoorden goed kunnen spellen.

De spellingsregels leren

Het aanleren van de spellingsregels is niet voor alle kinderen even makkelijk. Waar de één het relatief moeiteloos oppakt, blijft een ander consequent fouten maken in de spelling. Als uw kind moeite heeft met het leren van de spellingsregels en veel spellingsfouten maakt met schrijven, dan is het aan te raden om spelling thuis extra te oefenen.

Spelling komt immers ook in de Citotoetsen terug en door extra te oefenen kunt u uw kind helpen om betere scores te halen. Wanneer u thuis met uw kind aan de slag wil, kunt u daarbij de boeken van Smartie gebruiken.

Spelling in de oefenboeken

Smartie biedt speciaal ontwikkelde oefenboeken en bijlesboeken aan, waarmee u alle onderdelen van taal met uw kind kunt oefenen. De boeken zijn zo ontwikkeld dat ze een goede aansluiting bieden op het hedendaagse onderwijs en daarnaast ook tegemoet komen aan de leerbehoeften van uw kind. In de oefenboeken vindt u bovendien een grote hoeveelheid opgaven, waarmee uw kind veel kan oefenen.

Doordat de vraagstelling in de oefenopgaven gelijk is aan die in de Citotoetsen, vormen de oefenboeken ook een zeer goede voorbereiding hierop. Zo kunt u uw kind effectief helpen om het taalniveau te vergroten en beter te scoren op de Citotoetsen.

Owl Age12 3