Spelling in groep 8

Spelling groep 8

Bij het vak spelling in groep 8 leert uw kind het toepassen van de spellingsregels te perfectioneren. Dat betekent dat uw kind de spellingsregels die in de voorgaande jaren op de basisschool aangeleerd zijn, goed onder de knie moet hebben. Spelling is in groep 8 vaste prik in het lesprogramma en maakt ook een belangrijk deel uit van de Citotoetsen.

In groep 8 wordt de Centrale Eindtoets afgenomen, die in hoge mate bepalend is voor het vaststellen van het schooladvies voor uw kind voor de middelbare school. Het goed beheersen van de spellingsregels is dus van belang, omdat deze ook in de Centrale Eindtoets aan bod zullen komen.

Regels leren

Bij het vak spelling op de basisschool draait het vooral om het leren van de spellingsregels en hoe deze toegepast moeten worden. Daarbij geldt dat er regels zijn, maar ook vele uitzonderingen.

Niet alle kinderen pakken het leren van de spellingsregels even makkelijk op en sommige kinderen hebben er erg veel moeite mee om de regels goed toe te passen. In dat geval is het aan te raden om thuis of door middel van bijles extra te oefenen. U kunt hiervoor de boeken van Smartie gebruiken.

Spelling in het oefenboeken taal

In het oefenboek Taal Groep 8 komen alle onderdelen van taal aan bod die uw kind op de basisschool heeft geleerd. De moeilijkheidsgraad in het boek bouwt langzaam op, zodat uw kind zich de stof rustig eigen kan maken en de taalkennis en -vaardigheden kan vergroten.

Het boek bevat daarnaast 331 opgaven, waaronder ook opgaven waarmee u de spelling op het niveau van groep 8 kunt oefenen. De manier van vragen stellen in de opgaven is gelijk aan die in de Citotoetsen, zodat u kind zich door te oefenen ook effectief voorbereid op de Centrale Eindtoets.

Owl Age12 3