Spelling in groep 6

Spelling groep 6

Spelling maakt in groep 6 een vast onderdeel uit van het lesprogramma. In groep 4 leerde uw kind al om korte woorden van één lettergreep goed te spellen en in groep 5 kwamen daar de regels bij voor langere woorden. In groep 6 wordt vervolgens de spelling van werkwoorden voor het eerst geïntroduceerd.

Het aanleren en toepassen van de spellingsregels is voor sommige kinderen behoorlijk pittige kost. Er zijn immers veel regels, maar ook veel uitzonderingen op die regels. En bij werkwoorden krijgt uw kind te maken met zwakke en sterke werkwoorden, die op verschillende manieren moeten worden vervoegd. 

Spelling extra oefenen

Als uw kind moeite heeft met spelling in groep 6, kan het geen kwaad om hier extra mee te oefenen. U kunt dat thuis doen met het oefenboek Taal Groep 6. In dit boek komen alle onderdelen van taal aan bod die uw kind in groep 6 moet beheersen. Spelling maakt daar een belangrijk deel van uit.

Dankzij het los bij te bestellen antwoordenboek, is het oefenboek zeer geschikt voor particulier gebruik, maar ook voor gebruik tijdens bijles zijn de materialen van Smartie geliefd. In het oefenboek Taal Groep 6 vindt u een ruim aanbod van 470 opgaven, waarmee uw kind veel kan oefenen.

Spellingsniveau verhogen

Door veel extra te oefenen, kan uw kind het spellingsniveau steeds verder verhogen. Het is wel van belang om bij het oefenen aan te sluiten bij de lesstof die uw kind op school krijgt. Bij het samenstellen van de oefenboeken en bijlesboeken heeft Smartie daar rekening gehouden, zodat de boeken een goede aansluiting vormen op school.

Ook is ervoor gezorgd dat de opgaven op dezelfde manier zijn opgesteld als de vragen in de Citotoets, zodat uw kind tijdens het oefenen went aan deze manier van vragen stellen. Met het oefenboek bereidt uw kind zich dus ook effectief voor op het maken van de Citotoets.

Owl Age12 3