Spelling groep 8

Groep 8 is een spannend jaar voor veel leerlingen. Het laatste jaar voordat de middelbare school wacht. Het jaar van de belangrijke eindtoets. In groep 8 wordt spelling steeds belangrijker. De docent gaat hier nu ook op letten bij andere vakken. Een vraag beantwoorden bij aardrijkskunde moet zonder fouten anders volgt er een aantekening en soms zelfs aftrek van punten. Daarom is het belangrijk dat leerlingen in de hoogste klas goed letten op foutloos schrijven. Natuurlijk lukt dat niet altijd. Niet iedere leerling heeft een talenknobbel. Zelfs veel volwassenen hebben er nog vaak moeite mee. Sterker nog: zelfs veel Pabo studenten hebben een taalniveau dat maar net voldoende is.

Een generatie die goed kan spellen

Het lijkt wel alsof het niveau van spelling steeds verder afglijdt. Deskundigen luiden hier al jaren de noodklok over. Als school wil je natuurlijk dat je leerlingen aflevert die zo goed mogelijk kunnen spellen. En als ouder wil je ook dat je kind goed Nederlands kan schrijven, want dat is heel belangrijk. Daarom heeft Smartie lesmateriaal ontwikkeld waarmee de spelling in groep 8 kan worden geoefend. Als de leerling in de klas niet genoeg de gelegenheid krijgt om hiermee aan de slag te gaan dan kan het aan te raden zijn om bijles in te zetten.

Een aanvaardbaar taalniveau voor groep 8 leerlingen

Als school wil je ernaar streven dat de leerlingen in groep 8 zo goed mogelijk kunnen spellen. De school wordt immers beoordeeld op het niveau. Dat blijkt onder meer uit de uitslagen van de eindtoetsen. Die zijn landelijk gelijk. Als een school dan slecht scoort op spelling dan doet dat de naam van de school geen goed. Minder leerlingen betekent ook minder geld. Dus ook voor de school is het belangrijk om voldoende aandacht aan spelling te geven. Natuurlijk niet alleen in groep 8 maar ook in de jaren daarvoor. Daarom heeft Smartie bijles materiaal voor spelling voor alle leerjaren van het basisonderwijs.

Goed Nederlands geeft een voorsprong bij vreemde talen.

Een leerling die goed kan spellen in het Nederlands heeft vaak een voorsprong als het gaat om het leren van vreemde talen. Op de middelbare school komt Engels vrijwel altijd aan de orde. Afhankelijk van het onderwijsniveau komen daar Frans, Duits en eventueel oude talen als Grieks en Latijn bij. Als er genoeg taalniveau is dan zal dit zeker zijn vruchten afwerpen bij het leren van deze vreemde talen.

De bijles boekjes spelling groep 8 van Smartie

Een kind dat goed Nederlands kan schrijven heeft hier vaak ook automatisch meer plezier in. Dat valt op bij het schrijven van opstellen en het maken van werkstukken. Je kunt de bijles boekjes van Smartie voor spelling groep 8 direct online bestellen in de webshop. Scholen kunnen ook kiezen voor een PDF versie die voor meerdere leerlingen wordt gebruikt. Daarnaast is er het online platform. De leerling die bijles met spelling nodig heeft kan hier inloggen en oefeningen doen om het schrijven van foutloos Nederlands te verbeteren. De boekjes zijn overigens ook te bestellen voor ouders die hun kind vrijwillig extra willen trainen met Nederlands.