Spelling groep 6

Kinderen die moeite hebben met spelling in groep 6 kunnen daar erg veel last van hebben. Hoewel het bij andere vakken vaak niet fout wordt gerekend als er een spelfout wordt gemaakt geeft de juf of meester het meestal wel aan. En dat is natuurlijk niet fijn. Er zijn kinderen voor wie foutloos spellen een tweede natuur is. Aan de andere kant zijn er leerlingen die er heel veel moeite mee hebben. Al die regeltjes voor het Nederlands zijn voor hen abracadabra. Dat zorgt vaak voor frustratie, want goed leren schrijven kan op die manier een lijdensweg worden. Daarom is het belangrijk om kinderen die moeite hebben met spelling de juiste ondersteuning te geven.

Bijles met Smartie voor spelling in groep 6

Voor veel kinderen helpt het om de spelling met bijles te verbeteren. In de klas is daar vaak niet voldoende tijd voor tijdens de Nederlandse les. De kinderen die moeite hebben met het spellen kunnen apart van de groep in hun eigen tempo extra oefeningen doen. Dat kan zowel thuis als op school. Als er thuis geen adequate begeleiding is door de ouders dan is het beter om hiervoor een onderwijsassistent in te zetten. Die kan dan met de leerling werkwoordspelling en andere spellingregels oefenen met behulp van de lessen van Smartie.

Het belang van goed kunnen spellen

Wanneer een kind niet goed leert spellen dan zal dat in het verdere leven de nodige problemen geven. Het niet kunnen schrijven van een scriptie voor een studie bijvoorbeeld is een groot probleem. Maar ook als je wilt gaan werken en moeite hebt met spellen zal het lastiger worden om een leuke baan te vinden. Niet goed kunnen spellen gaat vaak ook samen met minder goed kunnen lezen. Ook dat heeft de nodige nadelen. Daarom is het heel belangrijk dat leerlingen in groep 6 die moeite hebben met spelling op tijd extra bijles krijgen om hun taalvaardigheid op een aanvaardbaar niveau te krijgen.

Zorg voor goede monitoring van de taalvaardigheid

Het is voor docenten in het basisonderwijs belangrijk om een goed beeld te hebben van de taalvaardigheid van de leerlingen. Dat lukt niet alleen met het afnemen van toetsen. Door de spelling in groep 6 tussentijds te toetsen kan er op tijd extra aandacht worden gegeven aan leerlingen die dat nodig hebben. Dat kan bijvoorbeeld door een taaltoets te doen in de klas, zoals van Cito of IEP. Ook kunnen de resultaten die de leerlingen behalen met de bijlessen van Smartie in het leerlingvolgsysteem worden gezet. Dit geeft een goed beeld van het niveau van de leerling.

Online bijles voor spelling in groep 6

Smartie introduceerde in 2022 het online platform. Hiermee kunnen leerlingen spelling oefenen. Ze krijgen na het inloggen opgaven te zien die aansluiten bij het niveau van dat moment. Door extra te oefenen wordt het taalniveau vanzelf verbeterd. De leerling zal vaak ook meer plezier krijgen in het schrijven als er minder fouten worden gemaakt met de spelling. Dit geldt niet alleen voor het vak Nederlands maar uiteraard ook voor andere vakken.