Spelling groep 5

Vanaf groep 5 gaan kinderen steeds meer zelfstandig teksten schrijven. Het blijft niet langer bij zinnetjes, er moeten ook verhalen worden geschreven. Niet van 5 kantjes, maar een kind in groep 5 moet bijvoorbeeld wel kunnen opschrijven hoe de kerstvakantie was of de verjaardag van oma. Ook een verhaaltje schrijven over een bepaald eenvoudig onderwerp moet nu zo onderhand gaan lukken. En daarbij is het natuurlijk zaak om de spelling goed te doen. Zo weinig mogelijk taalfouten moet het doel zijn van een schrijfopdracht.

Fouten maken met spelling, is dat erg?

Er is soms discussie of het nu wel zo erg is als een kind spelfouten maakt. Het is toch duidelijk wat er staat? Maar feit is dat spelling in groep 5 wel belangrijk is. Als een kind nu al niet meer op spelfouten hoeft te letten dan komt dat de taalvaardigheid niet ten goede. Ook op de middelbare school wordt er wel degelijk op spelling gelet. Wel hangt het van het onderwijsniveau af. Op het VMBO is dit minder belangrijk bij de niet-taalvakken. Denk aan biologie en geschiedenis. Maar een leerling op het VWO die taalfouten maakt bij een geschiedenisproefwerk zal daar zeker aftrek voor krijgen, ook als het gegeven antwoord correct is.

Bijspijkeren van de spelling in groep 6

Soms is het nodig om de spelling in groep 5 extra te oefenen. Dat kan niet altijd in de reguliere lessen. Als een leerling moeite heeft met spelling dan kan het een goed idee zijn om de lesboeken van Smartie in te zetten. Die zijn er voor ieder taalniveau. Het boekje Spelling groep 5 is dus perfect afgestemd op het niveau dat een leerling moet hebben in dit leerjaar van de basisschool. De oefeningen lijken ook sterk op de stof die in de klas wordt behandeld. Door extra uitleg en extra oefenen wordt de spelling van de leerling hopelijk verbeterd. Hierdoor zal het kind ook meer plezier krijgen in schrijven. Als er steeds rode strepen in de teksten staan en er alleen maar onvoldoendes worden gehaald dan is de lol er tenslotte snel af.

Het spellingsniveau van een kind verbeteren

Het is zeker mogelijk om het spellingsniveau in groep 5 te verbeteren. Het is niet zo dat een kind dat in groep 5 nog niet goed foutloos kan schrijven een ‘hopeloos geval’ is. Sommige kinderen hebben wat meer tijd nodig om de ingewikkelde Nederlandse spellingsregels onder de knie te krijgen. Daarbij kan Smartie prima helpen. Doordat de kinderen op een stimulerende manier worden geholpen om beter te spellen gaan ze het vaak ook leuk vinden om te schrijven.

De boekjes van Smartie kunnen helpen bij spelling in groep 5

Kinderen die spelling in groep 5 moeilijk vinden hebben vaak baat bij de bijles boekjes van Smartie. Scholen kunnen deze online bestellen of kiezen voor een PDF versie. Deze kan voor meerdere leerlingen worden gebruikt. Ouders die samen met hun kinderen willen oefenen kunnen de boekjes ook gewoon kopen en thuis laten bezorgen. Op deze manier kan het lees- een schrijfniveau van en kind met sprongen vooruit gaan.