Spelling groep 3

Veel kleuters kunnen al een beetje lezen als ze naar groep 3 gaan. Ze kunnen hun naam schrijven en die van broertjes en zusjes of vriendjes. Maar echt leren lezen doen de meeste kinderen in groep 3. Heel vroeger gebeurde dat met het leesplankje. In de jaren 70 werden er vergelijkbare woordenrijtjes gebruikt. Vandaag de dag is de methode om te leren lezen uiteraard aangepast aan de moderne tijd. Maar het principe blijft hetzelfde. Het doel is en blijft om ervoor te zorgen dat een kind leert om foutloos Nederlands te schrijven. Een absolute must, ook al denken sommigen daar anders over. Als de basis van goede spelling in groep 3 wordt gelegd is de kans groot dat het kind ook later goed en foutloos Nederlands schrijft.

Woorden en zinnen maken

Kinderen in groep 3 beginnen met losse woordjes schrijven. Daarbij leren ze steeds nieuwe letters. Als er wat woordjes zijn die ze kunnen schrijven komt de volgende stap: korte zinnen. Die zinnen hebben aanvankelijk maar enkele woorden. Maar het is wel de basis voor een goede taalvaardigheid waar het kind later veel plezier van heeft. Als een kind een goed taalgevoel heeft dan zal het vreemde talen ook makkelijker leren. Op de middelbare school is Engels verplicht en wordt ook vaak Frans en Duits gegeven. Dan is goede taalvaardigheid natuurlijk altijd meegenomen.

Extra oefenen met spelling

Sommige kinderen hebben moeite met taal. Dat kan zijn omdat ze dyslectisch zijn. Maar het kan ook desinteresse zijn. Dat laatste is natuurlijk jammer. Om te voorkomen dat een kind zijn interesse voor taal al vroeg verliest moet een achterstand in taal al vroeg worden onderkend. Met bijles in taalvaardigheid, spelling en begrijpend lezen kan worden voorkomen dat een kind laaggeletterd raakt en daardoor veel kansen in het leven misloopt. Niet goed kunnen lezen en schrijven is immers een enorme belemmering. Niet alleen om een goede baan te vinden, maar ook in het dagelijks leven.

Smartie helpt met spelling in groep 3

In groep 3 leren kinderen eenvoudige zinnen schrijven en beginnen ze al een beetje met werkwoorden vervoegen. Dat gaat grotendeels spelenderwijs. Het goed vervoegen van werkwoorden is nog niet zo belangrijk, het maken van zinnetjes moet nog worden geoefend. Smartie kan daarbij helpen. De oefenboekjes spelling groep 3 komen goed van pas voor leerlingen die moeite hebben met spelling. Dit kan bijvoorbeeld komen omdat de ouders een migratieachtergrond hebben. Maar ook dyslexie kan natuurlijk een rol spelen. Het is de taak van de basisschool om een kind met een zo goed mogelijk taalniveau af te leveren. Dit begint al bij het oefenen van spelling in groep 3.

Smartie maakt spellen leuk en leerzaam

Het oefenmateriaal van Smartie zorgt ervoor dat kinderen spelling als iets leuks gaan zien. Ze willen dolgraag foutloos schrijven en de beste zijn. De boekjes zijn beschikbaar voor scholen en ouders. Als school kun je ook kiezen voor een PDF. Die mag, binnen de daarvoor geldende voorwaarden, voor meer leerlingen worden gebruikt. De resultaten die de kinderen behalen kunnen worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem. Op die manier kan de docent het niveau van de leerlingen in de klas eenvoudig monitoren.