Sommen in groep 6

Redactiesommen groep 6

De redactiesommen in groep 6 worden steeds moeilijker. Redactiesommen zijn rekenopgaven waarbij uw kind de som zelf uit een verhaaltje moet filteren. Dit type opdrachten wordt daarom ook wel verhaaltjessommen genoemd.

Bij redactiesommen wordt er niet alleen een beroep gedaan op de rekenvaardigheden van uw kind, maar ook op het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken in een tekst en op het tekstbegrip. Hierdoor kunnen kinderen die doorgaans sterk zijn in rekenen, toch moeite hebben met redactiesommen. Het is in dat geval aan te raden om de redactiesommen met uw kind extra te oefenen. Dat kan met de materialen van Smartie.

Steeds complexere verhalen

In groep 6 worden de redactiesommen steeds complexer. Als uw kind voor het eerst met redactiesommen te maken krijgt, zijn de verhaaltjes nog kort en is de som eenvoudig eruit te halen. Maar na verloop van tijd stijgt de moeilijkheidsgraad en worden de verhaaltjes langer. Er komt bovendien steeds meer informatie inde verhaaltjes die niet relevant is.

Uw kind moet dus in staat zijn om het kaf van het koren te scheiden en zo alleen de relevante informatie eruit te filteren. Als uw kind dit lastig vindt, kunt u de redactiesommen extra oefenen met de oefenboeken en bijlesboeken van Smartie. 

Verhaaltjessommen oefenen

De redactiesommen van groep 6 kunt u oefenen met het oefenboek Rekenen Groep 6. Smartie heeft dit boek speciaal ontwikkeld, gericht op de aansluiting van de rekenopgaven op de lesstof die uw kind in de klas krijgt. In het oefenboek vindt u veel rekenopgaven, waarmee uw kind extra kan oefenen. Hierdoor zal de rekenkennis van uw kind toenemen en zal hij of zij de redactiesommen steeds beter onder de knie krijgen.

Daarnaast stoomt u met het oefenboek uw kind ook klaar voor de Citotoets, doordat de manier van vragen stellen gelijk is. Zo krijgt uw kind optimale ondersteuning bij het verhogen van het rekenniveau.

Owl Age12 3