Sommen en kleuren

Sommen maken gebeurt vandaag de dag niet meer zoals vroeger. De grootouders van de kinderen van nu zaten eindeloos rijtjes met sommen te maken en tafels uit hun hoofd te leren. Nu gaat dat anders. Nu is het principe dat leerlingen leren rekenen op een manier waar ze later ook wat aan hebben. De tafel van 7 kunnen opdreunen garandeert immers niet dat je ook goed kunt rekenen. Er wordt nu veel gewerkt met redactiesommen, ook wel rekenverhalen genoemd. Die komen dichter bij de praktijk waarbij een kind later zijn rekenvaardigheid nodig heeft. Werken met sommen en kleuren komt hierbij aan de orde.

Wat is een redactiesom?

Een redactiesom is een tekst die een beschrijving geeft van een rekensom. In de tekst wordt gewerkt met kleuren. Zo ziet de leerling sneller wat belangrijk is aan informatie. Zeker bij het wennen aan de manier van sommen maken is dit een welkom hulpmiddel. De leerling leert op deze manier te selecteren welke informatie belangrijk is. Die kan dan vervolgens worden gebruikt om de som op te lossen. Andere info dient als ‘ballast’ en is dus niet relevant. Het is alleen bedoeld als omlijsting. Voorbeelden daarvan zijn ‘het regent’, ‘het zijn chocolade koekjes’ of ‘Jan ging naar school op zijn nieuwe rode fiets’.

Het oefenen van de rekenvaardigheid

Met het oefenen van sommen en kleuren kan de leerkracht een goed beeld krijgen van het niveau van de leerling. De oefeningen die met Smartie gemaakt kunnen worden zijn namelijk perfect toegesneden op de manier waarop er op school les wordt gegeven. De leerlingen zullen de opgaven daardoor herkennen vanuit de lessen in de klas. Anderzijds is het op die manier eenvoudig om de resultaten te vergelijken. Deze kunnen eenvoudig worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem op school. Zo ziet de docent in een oogopslag hoe de leerling ervoor staat.

Goede voorbereiding op de eindtoets

In groep 8 maken alle leerlingen een eindtoets. Het gaat daarbij meestal om de Citotoets, maar ook de IEP toets en de Nio toets worden gebruikt. Deze toetsen maken ook vaak gebruik van sommen en kleuren. De leerling zal de opgaven dus herkennen van het oefenen met Smartie. Dat geeft extra vertrouwen. De leerling zal de sommen gewoon kunnen oplossen zoals hij dat ook deed met de extra lessen op school. Dit zal veel zenuwen en spanning wegnemen. Hierdoor ontstaat een realistisch beeld van het niveau van de leerling.

Een goede rekenvaardigheid is belangrijk

Het oefenen met sommen en kleuren geeft kinderen en goede basis voor een gedegen rekenvaardigheid. Die hebben we later hard nodig. Op de middelbare school maar ook zeker bij het doen van een vervolgopleiding en niet te vergeten als ze gaan werken. Want rekenen moeten we ons hele leven. En natuurlijk zijn er rekenmachines en computers. Maar snel iets zelf uit kunnen rekenen blijft toch erg belangrijk. Het getuigt namelijk ook van inzicht in bepaalde zaken als je niet voor de simpelste dingen een rekenmachine nodig hebt. Dat kan het verschil maken tussen worden wat je wilt als het om beroepskeuze gaat of genoegen moeten nemen met een baan waar je als kind niet van droomde.