Redactiesommen worden ook wel eens rekenverhalen genoemd. Het zijn sommen die zijn verpakt in een tekst. Het kind moet dus niet alleen goed kunnen rekenen. Om deze sommen op te lossen is ook een goede leesvaardigheid vereist. In de tekst staat informatie die nodig is om de som te kunnen maken. Vanaf groep 4 is de leesvaardigheid van een kind in principe voldoende om deze sommen te kunnen maken. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de woordenschat van de leerlingen. In groep 4 zijn de rekenverhalen nog zeer eenvoudig. Het is voor het kind gemakkelijk om de som te destilleren en op te lossen.

Het snappen van rekenverhalen

Sommige kinderen vinden het lastig om rekenverhalen te doorgronden. Ze zijn te veel gefocust op het lezen van de tekst. Het ontgaat ze dat er informatie in staat waarmee ze een som kunnen oplossen. Hierdoor missen ze de vaardigheid om dit soort sommen goed te maken. En aangezien dit soort sommen deel uitmaken van de eindtoets in groep 8 is het wel belangrijk dat die vaardigheid er goed in zit. Vooral kinderen met dyslexie hebben er vaak veel moeite mee. Zij hebben al moeite met lezen. Het filteren van de juiste informatie maakt het nog eens extra lastig. Daarom is het belangrijk om deze kinderen extra te ondersteunen met bijles als blijkt dat ze moeite hebben met dit type rekensommen.

Hulpmiddelen bij rekenverhalen

Om kinderen te helpen bij rekenverhalen worden er soms hulpmiddelen gebruikt. Zo zijn er opgaven waarbij de belangrijke dingen met een kleur zijn gearceerd. Zo ziet het kind meteen waar het op moet letten. Die informatie apart op een blad schrijven kan soms helpen om de som sneller op te lossen. Als dat lukt zal het kind er ook snel meer plezier in krijgen om redactiesommen te maken. En dat is fijn. Want ze zijn een voorbereiding op hoe je in het volwassen leven met rekenen omgaat. Dan maak je immers ook geen rijtjes sommen. Je moet rekenen in bepaalde situaties. In de supermarkt, op het station, op je werk of op vakantie in vreemde valuta.

Wat voor niveau heeft de leerling?

Voor docenten in het basisonderwijs kan de lesstof van Smartie handig zijn bij het bepalen van het niveau van het rekenniveau. Dit kan worden bepaald aan de hand van rekenverhalen. Als een kind deze sommen goed kan oplossen dan zegt dat iets over het niveau. Als een leerling er moeite mee heeft dan kan dit aanleiding zijn voor bijles. Hierbij kunnen de boekjes van Smartie uitkomst bieden. Maar ook het online platform dat sinds 2022 online is biedt hiervoor nog extra mogelijkheden.

Aan de slag met rekenverhalen

Smartie geeft leerlingen de mogelijkheid om aan de slag te gaan met rekenverhalen op een leuke manier. De kinderen kunnen de sommen maken in hun eigen tempo. Eindeloos oefenen is mogelijk om het systeem goed onder de knie te krijgen. Op die manier zal een kind een toets of eindtoets met redactiesommen met vertrouwen tegemoet zien en er een goed resultaat mee behalen.