Rekensommen groep 5

In groep 5 worden de leerlingen weer geprikkeld met nieuwe rekensommen. De kinderen gaan aan de slag met delen. Vroeger gebeurde dat met behulp van staartdelingen. Daar worden nu andere methoden voor gebruikt. Soms snappen ouders die niet helemaal, maar veel kinderen zijn er uiterst bedreven in. Als dat niet geldt voor jouw kind of voor een leerling in je klas dan kun je bijles materiaal inzetten om de rekenvaardigheid te trainen. Daardoor zal het kind ook meer plezier krijgen in rekenen en ook met meer plezier naar school gaan om nieuwe sommen te leren.

Smartie helpt met oefenen met rekensommen in groep 5

Smartie heeft lesmateriaal ontwikkeld om rekensommen te oefenen in groep 5. Deze zijn uiteraard afgestemd op het niveau van de leerling. De sommen worden bovendien op dezelfde manier gepresenteerd als op school. Het kind zal ze dus herkennen en weten hoe de oplossing moet worden gevonden. Dat is immers op school uitgelegd. Als dat niet voldoende is dan gebeurt dat met Smartie nog een keer. Net zo lang tot het kind het principe van de sommen snapt. Want als dat eenmaal het geval is dan wordt het maken van de rekensommen ook meteen een stuk makkelijker.

Oefenen met redactiesommen

Vanaf groep 4 oefenen kinderen al met redactiesommen en dat gaat in groep 5 natuurlijk gewoon door. Deze sommen bestaan uit een tekst waarin een rekensom zit verwerkt. De leerling moet de vraag oplossen door de juiste berekening te maken. Hiervoor moet het kind dus niet alleen goed kunnen rekenen maar ook de tekst goed kunnen lezen. Zeker voor kinderen met dyslexie of een taalachterstand kan dit een uitdaging zijn. Extra oefenen is dan vaak wenselijk. De redactiesommen die Smartie aanbiedt zijn gelijk aan de sommen die op school worden gemaakt. Voor de kinderen zijn ze dus herkenbaar. Dat geeft het zelfvertrouwen een boost en stimuleert om je best te doen de sommen goed te maken.

Het niveau van de leerling monitoren

Smartie maakt het eenvoudig om met het oefenen van rekensommen voor groep 5 het niveau van de leerling te monitoren. De resultaten kunnen worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem. Zo kan de docent meteen zien hoe een leerling ervoor staat en of het rekenniveau voldoende is. Dit is belangrijk bij de beoordeling of de leerling kan overgaan naar groep 6 na de zomervakantie. Ook is het prettig als de leerkracht de ouders van het kind een goed beeld kan geven van het rekenniveau.

Werken met Smartie is leuk en leerzaam

Kinderen zullen het oefenen met rekensommen voor groep 5 als leuk en leerzaam ervaren als hiervoor Smartie wordt gebruikt. Ze kunnen werken in de boekjes maar ook met het online platform. Daarop kan worden ingelogd met een app. De docent kan dan bepalen welke opdrachten gemaakt moeten worden om bepaalde rekenvaardigheden extra te oefenen. Zo kan het kind het gewenste niveau bereiken om ook de resterende jaren op de basisschool met goed gevolg te doorlopen en daarna door te stromen naar het voortgezet onderwijs.