Rekensommen groep 4

Vanaf groep 4 wordt de rekenvaardigheid verder uitgebreid. Leerlingen gaan dan aan de slag met vermenigvuldigen. Vroeger werden de tafels hardop opgezegd in de klas. Dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk niet meer. Maar goed kunnen vermenigvuldigen blijft natuurlijk belangrijk. Het is een vaardigheid waar je later veel profijt van hebt. Sterker nog: je kunt er niet buiten. Niet op de middelbare school en niet bij het volgen van een studie en bij een baan. Daarom is het belangrijk dat rekensommen in groep 4 door de leerlingen goed worden begrepen en gemaakt. Soms is daar wat extra hulp bij nodig.

Extra oefenen met rekensommen in groep 4

Sommige kinderen hebben wat meer moeite met rekensommen in groep 4. Het vermenigvuldigen vraagt een andere vaardigheid dan optellen en aftrekken. Dat kan desnoods nog op je vingers of met een telraam. Bij vermenigvuldigen wordt dat een stuk lastiger. Als een kind moeite heeft met de rekensommen in groep 4 is het dan ook heel verstandig om hiermee extra te oefenen. Dat kan met de lesstof van Smartie. Deze sluit perfect aan bij de manier waarop rekenen op de basisschool wordt gegeven. De kinderen zullen de sommen dus herkennen en gemakkelijk kunnen maken. Door meer te oefenen zal dat hopelijk steeds vlotter gaan. Als een kind goed kan rekenen zal het dit vak ook met meer plezier volgen in de klas.

Kennismaken met redactiesommen

Vanaf groep 4 wordt er ook meer gewerkt met redactiesommen. Dat zijn sommen die zijn verpakt in een tekst. De leerling moet uit die tekst opmaken welke som er moet worden gemaakt. Dat vraagt dus niet alleen goede rekenvaardigheid maar ook goede leesvaardigheid. Beide basisvakken worden hier dus mee getraind. Ook Smartie biedt uiteraard redactiesommen aan, speciaal toegespitst op het rekenniveau van groep 4. Het kind wordt geholpen met het oplossen van de sommen doordat de woorden die belangrijk zijn extra duidelijk in de sommen staan.

Een goed hulpmiddel voor de leerkracht

Een leerkracht heeft niet altijd voldoende mogelijkheden om een leerling goed te begeleiden met het maken van rekensommen in groep 4. Door de extra lesstof van Smartie in te zetten kan de docent hierbij worden ondersteund. Een leerling kan in principe zelfstandig de opgaven maken. Dat kan op school maar ook thuis of op de BSO. Een ouder of onderwijsassistent kan eventueel helpen als iets niet duidelijk is. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat het kind de sommen zelf oplost zodat hij er wel wat van opsteekt. De docent kan de vorderingen eenvoudig opnemen in het leerlingvolgsysteem.

Een goede rekenvaardigheid in groep 4

Rekensommen oefenen in groep 4 moet leiden tot een goede rekenvaardigheid die past bij het niveau van de leerling. Zo kan hij na groep 4 probleemloos doorstromen naar de bovenbouw van de basisschool. Hierna wordt de rekenvaardigheid verder uitgebreid en daarbij komen de basisvaardigheden natuurlijk alleen maar goed van pas. De leerling die groep 4 verlaat met een goed rekenniveau zal geen problemen ondervinden bij het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden met rekenen in de volgende schooljaren.