Rekensommen groep 3

In groep 3 maakt een kind voor het eerst kennis met rekensommen. Soms wordt er in groep 2 al een beetje geoefend, maar dat gaat allemaal nog spelenderwijs. Vanaf groep 3 wordt het menens. Dan gaat de leerkracht echt aan het werk om leerlingen te leren rekenen. De rekensommen in groep 3 zijn natuurlijk nog zeer eenvoudig. Eerst onder de tien, later tot 20. Optellen en aftrekken, daar blijft het nu nog bij. Maar het is wel belangrijk dat deze basis goed is. Want als dat niet zo is dan zal de leerling in de jaren daarna steeds meer moeite krijgen met rekensommen. En dat geeft natuurlijk ook op de middelbare school en bij een vervolgopleiding problemen. Dit voorkomen is de belangrijkste taak van de docenten in de onderbouw van de basisschool.

Met plezier leren rekenen

De rekensommen die een kind in groep 3 mag oplossen sluiten zo veel mogelijk aan bij de belevingswereld van 6- en 7-jarigen. Ze leren appels bij elkaar optellen, beren, auto’s en poppetjes. Als het optellen goed gaat dan volgt het van elkaar aftrekken want ook dat moet er goed in zitten als het kind overgaat naar groep 4. Kinderen moeten trots kunnen zijn op hun prestaties en daarom is het belangrijk dat ze alle kansen krijgen om het rekenen goed onder de knie te krijgen.

Oefenen met Smartie is leuk en leerzaam

Kinderen die moeite hebben met rekenen kunnen baat hebben bij extra oefenen met rekensommen voor groep 3. De opgaven die Smartie heeft ontwikkeld sluiten naadloos aan bij de manier waarop er op school wordt lesgegeven. Het kind zal de sommen dus meteen herkennen en aan de slag gaan met het vinden van de oplossing. Dit kan op school maar ook thuis. Op die manier kan een achterstand in rekenen in de kiem worden gesmoord. Dit kan ook handig zijn als een leerling van de ouders niet veel steun krijgt, bijvoorbeeld door een laag rekenniveau of een taalbarrière. Het kind kan zijn eigen talenten nu volledig en in alle vrijheid ontwikkelen.

Duidelijkheid over het rekenniveau in groep 3

De lesmethodes van Smartie zijn niet alleen leuk en leerzaam voor de leerlingen. Het oefenen met rekensommen in groep 3 geeft de leerkracht ook meteen een goed inzicht in het rekenniveau van een kind. Deze informatie kan worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem. Op die manier kan de docent beoordelen of het kind het rekenen voldoende onder de knie heeft. Als dat niet het geval is kan er eventueel meer extra begeleiding worden ingezet om deze vaardigheid te trainen. Alleen als het rekenniveau voldoende is kan de leerling doorstromen naar groep 4.

Samen rekensommen groep 3 oefenen

Ook de ouders kunnen samen met hun kind rekensommen oefenen voor groep 3. De oefenboekjes van Smartie zijn namelijk ook voor ouders online te bestellen. Is het kind bovengemiddeld begaafd dan kunnen deze boekjes worden gebruikt om het leervermogen extra te stimuleren. Er mag natuurlijk nooit sprake zijn van dwang. Het kind moet het leuk vinden en zich er goed bij voelen om extra te oefenen. Scholen kunnen ook gebruik maken van het online platform van Smartie. Hier kunnen kinderen inloggen met een app om op de computer rekensommen voor groep 3 te maken.