Rekenmachine online

Een rekenmachine online bedienen lijkt heel eenvoudig. Maar dat is het lang niet altijd. Veel kinderen denken dat het niet meer nodig is om te leren rekenen. Want de rekenmachine doet immers al het werk? Waarom zou je je inspannen om zelf een som op te lossen? Het is de taak van de leerkracht op school om kinderen ervan te overtuigen dat het belangrijk is dat ze zelf leren rekenen. Ze moeten immers kunnen controleren of de uitkomst van de rekenmachine wel klopt. En dat is lang niet altijd het geval als de ingevoerde gegevens niet blijken te kloppen.

Oefenen met een online rekenmachine.

Het bedienen van een online rekenmachine vraagt oefening. De gegevens voor de te maken berekening moeten immers correct zijn. Anders klopt ook de uitkomst niet. Zeker bij complexe sommen luistert dat nauw. Bij sommen met haakjes, zoals die in groep 8 worden gemaakt, is het belangrijk om deze correct op de rekenmachine in te voeren. Alleen dan geeft de tool immers het juiste antwoord. Daarom kan het een handige opdracht zijn om de leerling eerst zelf de som te laten oplossen en vervolgens te controleren of de rekenmachine online met dezelfde uitkomst op de proppen komt.

De online rekenmachine en de eigen rekenvaardigheid

Sommige docenten en ouders verfoeien een rekenmachine online. Want het kind moet toch zelf leren rekenen? Maar feit is dat er niet valt te ontkomen aan de digitale rekenmachine. Kinderen zullen hier hoe dan ook gebruik van gaan maken. En als ze dat doen, laat ze het dan in ieder geval goed doen. Met een goede basis rekenvaardigheid zal een kind snel door hebben of de uitkomst van een som op de online rekenmachine klopt of niet. En als die niet klopt moet de leerling dus proberen de opgave zodanig in te voeren dat dit wel leidt tot de juiste uitkomst.

De rekenmachine als handig hulpmiddel

Een rekenmachine online kan erg handig zijn. Het moet dus niet zo zijn dat dit hulpmiddel volledig in de ban wordt gedaan. Ook op hogescholen en universiteiten worden rekenmachines gebruikt. Er rust zeker een taboe op het gebruik. Het hulpmiddel is er, net zoals de wasmachine en de auto. Maar verstandig gebruiken is wel het doel. Smartie leert kinderen via het online platform werken met de rekenmachine online. Ze krijgen hiervoor een goede training zodat ze de meerwaarde ervan leren waarderen. Daarnaast blijft er genoeg mogelijkheid over om ook de hersens te laten kraken op rekenopdrachten die passen bij het niveau van het kind.

Wat is het rekenniveau van de leerling?

Het is voor leerkrachten heel handig om te weten wat het rekenniveau is van hun leerlingen. Zo weten ze immers ook of het nodig is om bijlessen voor dit vak in te zetten. Het werken met de rekenmachine online kan hierbij ook een goede indicatie zijn. De vaardigheid die het kind hiermee heeft geeft een prima indicatie of het niveau rekenen voldoende is. Bijvoorbeeld voor de eindtoets in groep 8. Die is immers heel belangrijk voor de keuze voor het vervolgonderwijs voor het kind. De leerkracht heeft daar ook een belangrijke vinger bij in de pap. Een goede beoordeling is dus heel belangrijk.