Rekenen is een vaardigheid waar kinderen niet buiten kunnen. Ongeacht hun toekomstplannen, rekenen moet je goed beheersen. Natuurlijk heeft niet iedereen een even grote wiskundeknobbel. Natuurlijk zijn er kinderen die meer op taal gericht zijn. Maar ook als de toekomst van een leerling niet ligt in de exacte richting is een goede rekenvaardigheid heel belangrijk. Daar wordt dan ook al vroeg mee gestart. Al in groep 2 worden de kleuters gestimuleerd om te leren tellen en eenvoudige sommetjes te maken. Dit gebeurt dan nog zonder dwang, omdat kinderen van die leeftijd alleen nog maar moeten spelen. Leren begint pas serieus in groep 3. Maar als de basis alvast is gelegd dan is dat alleen maar meegenomen.

Aan de slag met cijfers

Als een kind in groep 3 komt dan wordt het serieus. Dit is een belangrijk jaar. Kinderen leren serieus rekenen maar moeten ook met lezen aan de slag. Dat betekent dat de hersenen flink aan het werk worden gezet. Sommige kinderen in groep 3 en 4 van de basisschool kunnen het tempo niet goed bijbenen. Dan is het handig om de lesboekjes van Smartie in te zetten. De sommen die de leerlingen hierin krijgen voorgeschoteld zien er precies hetzelfde uit als die op school. Het kind herkent ze dus en zal er met plezier mee aan de slag gaan. Zeker als de extra uitleg en het extra oefenen hun vruchten afwerpen.

Vermenigvuldigen en delen

In groep 5 en 6 worden er twee belangrijke nieuwe vaardigheden geleerd als het om rekenen gaat. Het gaat om vermenigvuldigen en delen. Vroeger betekende dat klassikaal tafels uit het hoofd leren en opzeggen. Nu gaat dat rekenen anders. Kinderen gaan aan de slag met zogenaamde redactiesommen. Ze kunnen daar nu goed genoeg voor lezen. De leerling moet aan de hand van de tekst een som oplossen. Dit is de manier waarop rekenen ook in het latere leven wordt toegepast. Dan worden er ook geen rijtjes sommen gemaakt maar moeten er rekenproblemen worden opgelost. De basis daarvoor wordt al vanaf de onderbouw van de basisschool gelegd.

Groep 7 en 8: rekenen in de praktijk

In de laatste twee jaren van de basisschool leren de kinderen om te ‘rekenen in de praktijk’. Dat wil zeggen dat er steeds vaker wordt gerekend met gewichten, lengtematen, geld en tijd. Het simpelweg oplossen van sommen is immers niet iets waar je in je latere leven veel mee te maken gaat krijgen. Het is de bedoeling dat rekenen een natuurlijke vaardigheid is die je toepast op het moment dat dat nodig is. Dat kan onderweg in de auto zijn, in een winkel of op vakantie als je vreemde valuta moet omrekenen. En natuurlijk kun je daarvoor een rekenmachine gebruiken, maar die is lang niet altijd handig. Het rekenen met geld of in tijd gaat uit het hoofd vaak een stuk sneller.

Smartie helpt kinderen met rekenen

Smartie ontwikkelt oefenmateriaal om kinderen goed te leren rekenen. De boekjes kunnen door de school worden besteld maar ook door ouders. Zo kunnen kinderen in hun eigen tempo extra oefenen met het oplossen van rekensommen op hun eigen niveau. De wijze van vraagstelling van de rekensommen is gelijk aan die op school. Dit sluit ook aan bij de manier waarop toetsen rekensommen aanbieden, zoals de Cito toets, de IEP toets en de Nio toets.  Kinderen zullen de opgaven die ze in een toets krijgen dus herkennen en er minder van in de stress schieten.