Rekenen is een belangrijk onderdeel van het basisonderwijs. Goede rekenvaardigheid heb je immers je hele leven nodig. Niet alleen om een vervolgopleiding met goed gevolg af te ronden, maar ook om daarna aan het werk te gaan en zelfstandig te gaan wonen en leven. Rekenen online oefenen is een moderne manier om de rekenvaardigheid van kinderen te toetsen en te verbeteren. Kinderen die vanaf groep 3 goed leren rekenen zullen daar in de resterende jaren op de basisschool alleen maar voordeel van hebben. Maar ook in de daarop volgende jaren kan er natuurlijk extra ondersteuning nodig zijn.

De voordelen van online rekenen

Online rekenen biedt veel voordelen. Een belangrijk pluspunt is dat het resultaat meteen zichtbaar is. Een kind krijgt een opdracht aangeboden, geeft een antwoord en ziet meteen of dat goed is of niet. Als het antwoord fout is wordt uitgelegd wat het juiste antwoord op de som is en hoe de leerling dat had moeten uitrekenen. Op die manier wordt de leerling gestimuleerd om het bij een volgende rekensom beter te doen. Als het antwoord goed is dan is dat natuurlijk reden voor een compliment om het zelfvertrouwen te stimuleren.

Online rekenen met Smartie

Online rekenen met Smartie is leuk en leerzaam. Hiervoor wordt het platform gebruikt waar de leerlingen via een app kunnen inloggen. De docent kan de opdrachten voor de leerling selecteren die relevant zijn. Daarbij gaat het dan niet alleen om het leerjaar maar ook om het soort sommen dat extra moet worden geoefend. Het kan gaan om vermenigvuldigen, rekenen met tijd of redactiesommen. De leerkracht krijgt uiteraard de resultaten te zien en kan deze opnemen in het leerlingvolgsysteem. Op die manier ontstaat een goed beeld van het niveau van de leerling.

Leuke opdrachten die stimuleren

Het voordeel van online rekenen met Smartie is dat de opgaven gemakkelijk kunnen worden aangepast. Bijvoorbeeld aan de actualiteit. Waar oefenboekjes soms wat achterlopen tot er een herziene druk verschijnt kan online meteen worden geschakeld. Dat is ook het geval als blijkt dat er een fout in een opgave is geslopen. Door gebruik te maken van online rekenen weet je als leerkracht dus altijd zeker dat de leerlingen de juiste opdrachten krijgen aangeboden. Je kunt het resultaat met een gerust hart gebruiken voor de beoordeling van het niveau. Gaat de leerling over of niet, o f wat wordt het schooladvies in groep 8?

Laat leerlingen ontdekken hoe leuk rekenen online is

Met Smartie laat je leerlingen ontdekken hoe leuk rekenen kan zijn. Al vanaf groep 3 is het online platform van Smartie te gebruiken om kinderen extra te laten oefenen met rekenopgaven op hun eigen niveau.  Het oplossen van een rekenvraagstukken is soms een ingewikkelde puzzel, zeker in de groepen 7 en 8. Maar als leerlingen de principes van de sommen snappen dan ligt de oplossing vaak voor het oprapen. Met de opgedane vaardigheden kunnen ze ook na de basisschool hun voordeel doen. Veel gebeurt immers online. Een goede computervaardigheid kan dan alleen maar goed van pas komen. En dat geldt zeker niet alleen voor technische vervolgopleidingen.