Rekenen oefenen groep 8

Groep 8 is een belangrijk jaar. In dit jaar wordt de keuze gemaakt voor het voortgezet onderwijs. Die wordt gebaseerd op de taal- en rekenvaardigheid van de leerling. Rekenen oefenen in groep 8 kan dan nuttig zijn om het rekenen nog eens extra te oefenen. Zeker omdat leerlingen in groep 8 op verschillende manieren met rekenen aan de slag gaan. Daar werd al in groep 7 mee gestart. Het maken van simpele rijtjes met sommen is bijna niet meer aan de orde. De leerlingen krijgen rekenvraagstukken voorgeschoteld waar ze goed over na moeten denken. Dat gaat de één beter af dan de ander.

Ondersteuning bij rekenen in groep 8

Als een leerling moeite heeft met bepaalde sommen dan kan het nodig zijn om hiervoor bijles in te zetten. De leerling krijgt daarmee extra ondersteuning om de sommen beter te doorgronden en uiteindelijk de goede oplossing te vinden. Smartie heeft hiervoor de ideale lesmethode ontwikkeld. Die sluit naadloos aan bij de manier waarop er op school wordt lesgegeven. En dat sluit dan ook weer prima aan bij de eindtoets die in groep 8 op het programma staat. De leerling kan extra oefenen met rekenen in groep 8 om op die manier het gewenste niveau te behalen om probleemloos door te stromen naar het voortgezet onderwijs.

Rekenen oefenen in groep 8 met redactiesommen

Een belangrijk onderdeel van rekenen in groep 8 zijn de zogenaamde redactiesommen. Dit zijn sommen die zijn verpakt in een tekst. De leerling moet de tekst goed lezen en daar de info uit halen die nodig is om de vraag aan het einde van de tekst op te lossen. Dat vraagt dus niet alleen een goede rekenvaardigheid maar ook een goede leesvaardigheid. Want niet goed lezen zal ertoe leiden dat de leerling niet het juiste antwoord kan geven. Dit soort rekenopgaven zitten ook altijd in de eindtoets. Het is dus belangrijk dat de kinderen in groep 8 hier goed mee oefenen.

Goed voorbereid voor de eindtoets

In maart of april van het laatste jaar op de basisschool staat de eindtoets op het programma. Heel belangrijk voor de kinderen in groep 8. Als een leerling goed weet wat hij kan verwachten is er vaak minder sprake van zenuwen. Die kunnen het resultaat negatief beïnvloeden en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ook het oordeel van de docent speelt een rol. Deze kan de resultaten van de oefenopgaven van Smartie daarbij meewegen. Deze kunnen namelijk zonder problemen in het leerlingvolgsysteem worden ingevoerd.

Vol vertrouwen naar het voortgezet onderwijs

Door rekenen te oefenen in groep 8 met Smartie zal een leerling meer zelfvertrouwen krijgen. Dat maakt de overstap naar het voortgezet onderwijs ook makkelijker. Een kind gaat een heel andere wereld ontdekken met nieuwe vakken en voor elk vak een andere docent. Nieuwe kinderen in de klas en meer verantwoordelijkheid met zelf leren en huiswerk maken. Doordat er zelfstandig met Smartie kan worden geoefend leert het kind ook hier alvast mee omgaan. Datzelfde geldt met online lessen via de computer. Smartie heeft namelijk sinds 2022 een eigen platform waar de leerlingen met een app kunnen inloggen om oefeningen te maken.