Rekenen oefenen groep 7

Rekenen oefenen in groep 7 betekent dat er wordt geoefend met verschillende rekenmethodes. Kinderen in deze groep hoeven niet meer te leren hoe ze moeten optellen en aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Dat moeten ze nu wel snappen. Maar hoe reken je met tijd, met valuta en met maten en gewichten? Dat is waar de focus steeds meer komt te liggen. Juist het schakelen tussen deze vaardigheden kunnen sommige leerlingen lastig vinden. Rekenen met tijd is immers heel anders omdat er met een andere eenheid wordt gewerkt. Datzelfde geldt voor gewichten of het rekenen met geld. En juist dit zijn vaardigheden die later heel belangrijk zijn.

Oefenen met Smartie in groep 7

Als een leerling moeite heeft met bepaalde opgaven dan kan extra oefenen met rekenen in groep 7 heel nuttig zijn. Dat kan prima met Smartie. Er zijn opgaven ontwikkeld die helemaal aansluiten bij de lesstof in groep 7. De leerling kan ze zelfstandig maken, thuis of onder begeleiding van bijvoorbeeld een onderwijsassistent of op de BSO. Door extra te trainen is de kans groot dat de leerling uiteindelijk de opgaven snapt en de sommen vanaf dat moment probleemloos maakt. Dit is natuurlijk ook een enorme boost voor het zelfvertrouwen van de leerling.

Resultaten monitoren

Voor de leerkracht is werken met Smartie heel prettig. Door de leerlingen hiermee rekenen te laten oefenen in groep 7 kunnen de resultaten gemakkelijk worden gemonitord. Je kunt deze namelijk zonder problemen opnemen in je leerlingvolgsysteem. Zo is ook snel en eenvoudig inzichtelijk of de leerling vorderingen maakt en of deze inmiddels op het gewenste niveau zit. Als dat niet zo is dan kan er eventueel extra inzet worden gepleegd om de leerling nog meer te ondersteunen.

Op naar een goed resultaat voor de eindtoets

Veel scholen werken in groep 7 met een eindtoets, bijvoorbeeld van Cito of IEP. Deze is bedoeld om te weten of de leerling klaar is voor de overstap naar groep 8, het belangrijke laatste jaar van de basisschool. De opgaven die een leerling krijgt bij het oefenen met rekenen in groep 7 moeten daar natuurlijk goed bij aansluiten. Dat is bij Smartie zeker het geval. De leerlingen kunnen onder andere oefenen met redactiesommen. Deze maken een belangrijk onderdeel uit van de eindtoets. Doordat de opgaven herkenbaar zijn zal de leerling de toets met meer zelfvertrouwen maken.

Lesmateriaal bestellen voor rekenen oefenen in groep 7

Wil je je leerlingen extra laten oefenen met rekenen in groep 7? Of zit je zoon of dochter in deze groep en vind je dat extra oefenen nodig is? Dan kun je de boekjes van Smartie gemakkelijk online bestellen. De kinderen kunnen de opgaven direct in het boekje maken. Voorscholen is er ook het online platform. De leerling logt in via een app en kan op de computer of op een tablet oefeningen maken die de docent selecteert. Daarnaast kunnen scholen de papieren versie van de boekjes ook als PDF aanschaffen. Deze mag dan voor meer leerlingen worden gebruikt onder bepaalde voorwaarden. Op die manier kunnen de 7e groepers optimaal worden voorbereid op het laatste jaar van de basisschool.