Rekenen oefenen groep 6

Kinderen in groep 6 worden weer verder uitgedaagd om goed te leren rekenen. Ze leren deelsommen maken waarmee ze de laatste van de 4 belangrijkste vaardigheden voor rekenen beheersen. Rekenen oefenen in groep 6 kan nodig zijn als de leerling de sommen niet goed genoeg snapt. Dit leidt niet alleen tot een achterstand maar ook tot frustratie bij het kind. Dat gaat steeds meer opzien tegen de rekenlessen want ‘Ik snap die sommen gewoon niet’. Soms is een klein beetje extra oefenen met rekenen in groep 6 al voldoende om dit probleem op te lossen.

Niet ieder kind is een rekentalent

Sommige kinderen komt het rekenen aanwaaien als een tweede natuur. Ze snappen de sommen al voordat ze goed en wel zijn uitgelegd. Voor anderen ligt dat wat lastiger. Ze doen hun best maar om de één of andere reden wil het kwartje niet vallen. Voor deze kinderen is er het lesmateriaal van Smartie. Hiermee kunnen ze extra rekenen oefenen voor groep 6. De sommen die worden aangeboden sluiten perfect aan bij de manier waarop er op school wordt lesgegeven. De kinderen zullen ze dus herkennen en dat maakt het al een stukje makkelijker. Met de extra uitleg erbij zal het kind hopelijk uiteindelijk snappen hoe bepaalde rekenvragen opgelost moeten worden.

Oefenen met redactiesommen

Net zoals in groep 4 en 5 wordt er ook in groep 6 gewerkt met redactiesommen. Soms heeft een kind daar extra moeite mee. Dit is bijvoorbeeld het geval als een kind kampt met dyslexie. Dan kan het nodig zijn om extra met rekenen te oefenen in groep 6. De kinderen worden extra getraind om de juiste informatie uit de tekst te filteren om de som op te lossen. Ze leren wat relevant is en wat niet. Vervolgens moet natuurlijk ook nog de juiste berekening worden gemaakt. Smartie heeft hiervoor het perfecte oefenmateriaal beschikbaar. Het kind zal apetrots zijn als het vervolgens voor een toets een goed cijfer haalt.

Goed inzicht in de vorderingen van de leerling

Voor docenten is werken met Smartie heel handig. De resultaten kunnen eenvoudig worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem. Op die manier is het meteen duidelijk of de leerling vorderingen maakt met het rekenen of dat er misschien nog extra inzet nodig is om het niveau te verbeteren. De oefeningen van Smartie sluiten ook perfect aan bij veel gebruikte eindtoetsen. Als de school aan het eind van groep 6 bijvoorbeeld een IEP toets afneemt zal de leerling de opgaven daarin herkennen want daarmee is al rekenen geoefend met Smartie.

Een uitgekiende methode om rekenen te oefenen in groep 6

Smartie heeft een beproefde methode ontwikkeld om leerlingen in groep 6 te laten oefenen met rekenen. Omdat de lesboekjes ook als PDF kunnen worden aangeschaft kunnen meer kinderen in de klas er gebruik van maken. Daarnaast kunnen ook ouders de lesboekjes van Smartie gewoon kopen in de webshop. Zij kunnen thuis met hun kind oefenen als het rekenniveau onvoldoende is. Ook kunnen de boekjes worden gebruikt om leerlingen die voor lopen alvast wat meer lesstof te geven zodat ze zich in de klas niet gaan vervelen.