Rekenen oefenen groep 5

Rekenen oefenen in groep 5 is leuk en leerzaam. Extra trainen met rekenopgaven kan nooit kwaad. Niet alleen voor leerlingen die er moeite mee hebben om sommen op te lossen. Voor alle kinderen kan het motiverend zijn om rekenopgaven te maken. Daarmee kunnen ze meer ervaring opdoen met het oplossen van rekenvraagstukken. Vanaf groep 5 gaan redactiesommen een steeds groter deel uitmaken van de rekenopgaven. Rijtjes sommen maken is nuttig, maar het sluit natuurlijk niet echt aan op de praktijk. De kans dat je later in je volwassen leven rijtjes sommen zit te maken is immers niet zo groot. Je hebt er veel meer aan om te leren rekenen op een manier waar je in de praktijk ook wat mee kunt.

De kunst van redactiesommen oplossen

Rekenen oefenen in groep 5 leert de leerlingen ook hoe ze redactiesommen moeten oplossen. Dat zijn sommen die zijn verpakt in een tekst. Allereerst moet de leerling de informatie uit de tekst halen die relevant is. Als Jan een paar appeltaarten wil bakken waarvoor 4 appels per taart nodig zijn dan moet het kind kunnen uitrekenen hoeveel appels Jan moet kopen. Dat hij Jan heet en waar hij die appels koopt is niet van belang. Dit onderscheid moet het kind leren maken in het filteren van informatie. Ook doet het er bij deze som niet toe dat er voor de taart nog meer ingrediënten nodig zijn.

Rekenen lastig in groep 5?

Voor sommige kinderen is rekenen lastig. Extra oefenen met rekenen in groep 5 is dan de beste manier om hier verbetering in te brengen. Smartie biedt lesstof die perfect aansluit bij het niveau van dit schooljaar. De oefeningen zijn bovendien net zo geformuleerd als in de klas. De leerling zal de sommen en opgaven dus herkennen en er daardoor met meer zelfvertrouwen aan beginnen. Ook de uitleg die wordt gegeven is gebaseerd op de lesmethode op de basisschool. Door extra te trainen zal de leerling de sommen beter begrijpen en bij het maken van toetsen dus een beter resultaat scoren.

Thuis en op school extra oefenen met rekenen groep 5

Het grote voordeel van de methode van Smartie is dat deze zowel thuis als op school kan worden gebruikt. Het kind kan op school extra opgaven maken om beter te leren rekenen. Daarnaast kan dat ook thuis. Hiervoor kunnen niet alleen de boekjes worden gebruikt maar ook het online platform dat Smartie in 2022 introduceerde. De leerling kan via een app inloggen. De leerkracht kan voor deze leerling de gewenste opgaven klaarzetten. Op die manier oefent het kind juist de sommen waar het nog moeite mee heeft.

Zelfverzekerd rekenen in groep 5

Een kind dat goed kan rekenen heeft er vanzelfsprekend ook meer plezier in. Als een kind genoeg zelfvertrouwen heeft dan zal het enthousiast aan een rekentoets beginnen. Want de kans is immers groot dat er een goed cijfer wordt gehaald. Daarnaast zal een kind ook meer zelfverzekerd zijn als er aan het eind van groep 5 een eindtoets volgt. De leerkracht kan vervolgens aan de hand van die toets maar ook aan de hand van de behaalde resultaten met rekenen oefenen in groep 5 beoordelen of het kind voldoende kennis heeft om met succes te starten in groep 6.