Rekenen oefenen groep 4

Leerlingen in groep 4 gaan met rekenen iets nieuws leren: vermenigvuldigen. Naast optellen en aftrekken is dit een belangrijke vaardigheid. Rekenen oefenen in groep 4 gaat dus vooral ook daarover, hoewel die eerste twee vaardigheden natuurlijk ook verder worden uitgebouwd met meer ingewikkelde sommen. Het kan zijn dat het kind het tempo in de klas niet goed kan bijbenen. Dat is helemaal niet erg. Niet ieder kind pikt de lesstof even snel op. Daarom is het belangrijk om tijdig op te merken dat een kind wat extra ondersteuning nodig heeft.

De introductie van redactiesommen

In groep 4 maken de leerlingen kennis met redactiesommen. Dit zijn korte teksten waarin een som is verwerkt. Het is daarbij dus belangrijk dat het kind ook goed leest wat er staat. Bij het maken van redactiesommen gaat het niet alleen om rekenen oefenen in groep 4 maar ook om goede taalvaardigheid. Het kind moet uit de tekst de informatie halen die nodig is om de som op te lossen. Het moet dus ook leren welke info daarvoor niet relevant is. Deze vaardigheid zal het later nog vaak nodig hebben. Niet alleen op school, maar ook als volwassene in een baan en het eigen persoonlijke leven.

Achterstand in rekenen in groep 4

Heeft een kind moeite met rekenen in groep 4 dan is extra oefenen belangrijk. Op die manier kan het kind extra trainen met bepaalde sommen. Als het rekenen daardoor beter gaat krijgt het kind ook meer zelfvertrouwen. Daardoor zal het de rekenlessen op school ook leuker gaan vinden. Het is immers frustrerend om te moeten rekenen terwijl je het eigenlijk niet goed begrijpt.

Smartie helpt met rekenen oefenen in groep 4

Smartie heeft lesmateriaal ontwikkeld om kinderen in groep 4 te laten oefenen met rekenen. Het gaat daarbij om gewone sommen en om redactiesommen. De docent kan de oefeningen selecteren die nodig zijn voor een leerling om een eventuele achterstand weg te werken. Het kind kan in de klas oefeningen maken of onder begeleiding van een onderwijsassistent die extra uitleg geeft. Thuis oefenen kan natuurlijk ook. Daarnaast is er het online platform van Smartie beschikbaar. Het kind kan via een app inloggen om op de computer rekenen te oefenen op het niveau van groep 4.

Geef een kind meer zelfvertrouwen met Smartie

Rekenen oefenen in groep 4 kan voor een leerling net dat beetje extra zelfvertrouwen geven om goed te leren rekenen. De leerkracht kan bovendien de resultaten eenvoudig bijhouden in het leerlingvolgsysteem. Zo ontstaat een goed beeld van het niveau van de leerling. De docent kan zo gemakkelijk beoordelen of de achterstand is ingelopen of dat er nog meer ondersteuning nodig is. Als de rekenvaardigheid op het gewenste niveau is kan de leerling zonder problemen de overstap maken naar groep 5. De lesboekjes kunnen eenvoudig online worden besteld, zowel door scholen als door ouders. Scholen kunnen daarnaast ook een PDF versie van het lesmateriaal van Smartie. Daarmee kunnen meerdere leerlingen in de klas oefenen met rekenen voor groep 4 om zo het gewenste niveau te bereiken.