Rekenen oefenen groep 3

In groep 3 leren kinderen de basis van rekenen, namelijk optellen en aftrekken. Sommige kinderen oefenen hier al een beetje mee in groep 2. Maar vanaf groep 3 wordt het serieus. Kinderen die moeite hebben met de sommen kunnen thuis of op school extra rekenen oefenen voor groep 3 met de boekjes van Smartie. Het is belangrijk om de rekenvaardigheid een goede basis te geven. Als die er niet is zal een kind daar in de loop van zijn schoolloopbaan steeds meer last van krijgen.

Spelenderwijs rekenen oefenen

In groep 3 gaat het oefenen met rekenen nog spelenderwijs. Maar leerlingen moeten toch al meer discipline aan de dag leggen als tijdens de kleuterjaren. Ze moeten leren om zich te concentreren op het maken van de sommetjes zonder zich te laten afleiden door hun omgeving. Het ene kind pikt dit sneller op dan het andere. Extra rekenen oefenen in groep 3 kan soms nodig zijn om ervoor te zorgen dat het kind de rekensommen goed gaat snappen. Dit leidt er dan vanzelf toe dat de leerling meer plezier krijgt in het rekenen.

Goed inzicht in het niveau van de leerling

Rekenen oefenen kan ervoor zorgen dat het niveau van de leerling vanzelf beter wordt. Het is immers zo dat je iets leert door het regelmatig te doen. Voor sommige kinderen is de les in de klas net niet voldoende. Dan kan er extra worden geoefend met rekenen. Hiervoor kun je de boekjes van Smartie gebruiken. Deze bevatten opgaven die precies aansluiten bij het niveau van rekenen in groep 3. De leerkracht kan de resultaten verwerken in het leerlingvolgsysteem. Zo heb je aan het eind van het schooljaar een goed beeld van het niveau van de leerling. Aan de hand daarvan kan worden bepaald of doorstromen naar groep 4 wel of niet aan de orde is.

Extra aandacht voor rekenen oefenen in groep 3

Goed kunnen rekenen is heel belangrijk. Een kind heeft daar immers de rest van zijn leven mee te maken. Als de basis niet goed is dan haalt een kind een achterstand vaak niet of heel moeilijk nog in. Daarom is rekenen oefenen in groep 3 zo enorm belangrijk. De lesmethode van Smartie stimuleert de leerlingen om goed te leren rekenen. Maar dat is niet alles: Smartie is er ook op gericht om ervoor te zorgen dat de kinderen rekenen leuk vinden. Ze worden uitgedaagd om opgaven op te lossen en als dat lukt dan is dat een mijlpaal.

Rekenen oefenen stimuleren in groep 3

Wil je als leerkracht rekenen oefenen in groep 3 stimuleren? Dan kan je de boekjes van Smartie bestellen. Dat kan ook als PDF. Zo kan de lesstof voor meerdere leerlingen gebruikt worden. Ook ouders die samen met hun kind willen oefenen kunnen de lesboekjes gewoon online kopen. Zo geef je een kind meer zelfvertrouwen. Als het kind het principe van de sommen snapt zal het ontdekken dat het wel degelijk kan rekenen en dat het gewoon een kwestie is van regelmatig doen. De leerling zal dan na groep 3 vol vertrouwen doorstromen naar groep 4 om zich daar met vermenigvuldigen te gaan bezighouden en kennis te maken met redactiesommen.