Rekenen met verhoudingen

Rekenen verhoudingen

Rekenen met verhoudingen vinden veel kinderen lastig. Alleen het woord ‘verhoudingen’ is vaak al lastig om te begrijpen en rekenen met verhoudingen is dan ook behoorlijk abstracte stof. Het gaat er hierbij om dat kinderen inzicht krijgen in de samenhang van aantallen en in relaties tussen delen van het geheel.

Omdat dit een groot beroep doet op het abstracte denkvermogen van kinderen, komen verhoudingen pas vanaf groep 7 op de basisschool aan bod. En waar sommige kinderen deze stof redelijk snel onder de knie hebben, wil het bij anderen maar niet lukken. Rekenen met verhoudingen is dan ook niet eenvoudig voor kinderen en enige extra ondersteuning kan voor uw kind heel prettig zijn.

Hiaten in het voorwerk

Voordat uw kind in groep 7 gaat rekenen met verhoudingen, is er in de voorgaande jaren al heel wat voorwerk gedaan. Zo zijn bijvoorbeeld vermenigvuldigen en delen van belang bij het rekenen met verhoudingen. Als er in eerdere jaren hiaten zijn ontstaan in de rekenkennis van uw kind, dan wordt het rekenen met verhoudingen extra moeilijk.

Daarom biedt Smartie oefenboekens en bijlesboeken aan waarin alle rekenstof aan bod komt tot en met de groep van uw kind. Zo kunt u terug naar het begin en de moeilijkheidsgraad langzaam opbouwen. Op die manier ontstaat er een degelijke basis van rekenkennis en -vaardigheden waarop uw kind verder kan bouwen.

Ontwikkelen van rekenvaardigheden

Door de rekenkennis stap voor stap op te bouwen, kan uw kind zijn of haar vaardigheden steeds verder ontwikkelen. Daardoor zal uw kind ook meer vertrouwen krijgen in zijn of haar eigen kunnen en dankzij de goede basis kan uw kind de steeds moeilijker wordende stof in de klas beter aan. Dat geeft niet alleen betere resultaten, maar ook meer plezier.

Bovendien bereiden de Citotrainers van Smartie uw kind ook optimaal voor op de Citotoets. De vraagstelling van de rekenopgaven is namelijk hetzelfde als bij de Citotoetsen. Zo went uw kind alvast aan de manier van vragen. 

Owl Age12 3