Rekenen met Smartie

Rekenen met wortels

Bij de rekenlessen in de bovenbouw van de basisschool komt er veel op kinderen af en sommige onderdelen, zoals het rekenen met wortels, zijn behoorlijk ingewikkeld. Want wat is worteltrekken en wat moet een kind zich daar nu eigenlijk precies bij voorstellen?

Hoe verder het niveau gedurende de jaren stijgt, hoe abstracter de rekenstof wordt en dat doet een groot beroep op de rekenkennis en -vaardigheden die kinderen in eerdere jaren hebben opgedaan. Wanneer er in deze kennis hiaten zijn ontstaan, wordt het steeds moeilijker om het niveau nog bij te houden en is het van belang om extra ondersteuning te bieden.

Rekenen met oefenboeken

Smartie heeft boeken ontwikkeld waarmee u uw kind precies die ondersteuning kunt bieden die hij of zij nodig heeft. De oefenboeken en bijlesboeken zijn samengesteld door ervaren professionals en sluiten aan bij de leerbehoeften van uw kind.

Uiteraard is er ook gezorgd voor aansluiting op de lesstof die uw kind op school krijgt aangeboden. Dat betekent dat u zelf thuis met uw kind het rekenen met wortels kunt oefenen, maar ook alle andere onderdelen die bij rekenen in de bovenbouw aan bod komen. Met behulp van de los bij te bestellen antwoordenboeken zijn de oefenboeken uitermate geschikt voor particulier gebruik.

De vraagstelling van Citotoetsen

Sommige kinderen hebben tijdens de dagelijkse rekenles geen of weinig problemen met rekenen en kunnen het niveau in de klas prima aan, maar scoren vervolgens op de jaarlijkse Citotoetsen onverwacht laag. De oorzaak hiervan kan liggen in de manier van vragen stellen in de Citotoets. Daarom zijn de rekenopgaven in de oefenboeken van Smartie zo opgesteld dat de vraagstelling gelijk is aan die in de Citotoets.

Door met de oefenboeken te oefenen, went uw kind dus aan de vraagstelling en kunnen betere resultaten geboekt worden op de Citotoets. Dit is zeker ook belangrijk voor het uit deze toetsen voortvloeiende schooladvies.

Owl Age12 3