Rekenen met groep 8

Rekenen groep 8

Rekenen in groep 8 is vooral het herhalen en verder uitdiepen van de stof die de jaren ervoor geleerd is. Toch is het van belang om kinderen die moeite met rekenen hebben ook in groep 8 nog extra te ondersteunen. Dit is namelijk het jaar waarin de Centrale Eindtoets wordt afgenomen; de Citotoets die in hoge mate bepaalt wat het schooladvies voor het voortgezet onderwijs wordt voor uw kind.

En omdat rekenen tot de kernvakken behoort op de basisschool, maakt dit een groot deel van deze toets uit. Het rekenniveau van uw kind bepaalt dus voor een belangrijk deel mee wat het schooladvies zal worden.

Lagere score dan verwacht

Voor Citotoetsen kunt u uw kind trainen. Sommige kinderen hebben namelijk geen echte moeite met rekenen, maar komen op zo’n toets toch niet goed uit de verf. De scores kunnen soms zelfs een flink stuk lager liggen dan u als ouder zou verwachten. Dit heeft vaak te maken met de manier van vragen stellen op de Citotoets.

Omdat de vraagstelling anders is dan uw kind in de klas gewend is, kan hij of zij in de war raken of de vragen simpelweg verkeerd interpreteren, met een lage score als gevolg. In zo’n geval zegt de score niet zoveel over het rekenniveau van uw kind, maar meer over het kunnen omgaan met de vraagstellingen in de toets. 

Trainen voor de Centrale Eindtoets

De oplossing hiervoor is gelukkig ook eenvoudig: met het oefenboek Rekenen Groep 8 van Smartie kunt u uw kind trainen voor de Citotoets. In het oefenboek zijn 250 rekenopgaven opgenomen, waarbij dezelfde vraagstelling is gebruikt als op de Citotoets. Door hiermee aan de slag te gaan kunt u uw kind dus laten wennen aan de manier van vragen stellen op de Citotoets.

Bovendien verstevigt uw kind de rekenkennis en -vaardigheden door deze extra oefeningen en legt hij of zij een extra goede basis, waarmee uw kind niet alleen beter zal scoren op de Centrale Eindtoets, maar waarmee hij of zij ook verder kan op het voortgezet onderwijs.

Owl Age12 3