Rekenen met groep 7

Rekenen groep 7

Rekenen komt in groep 7 iedere dag aan de orde. Voor kinderen die sterk zijn in rekenen is dat geen probleem, maar voor kinderen die er moeite mee hebben kan die dagelijkse rekenles een behoorlijk obstakel vormen. Iedere dag iets moeten doen dat je niet goed kan, is immers best confronterend en het kan de eigendunk van een kind dan ook negatief beïnvloeden.

Het is daarom van groot belang om kinderen met rekenproblemen extra te ondersteunen. Niet alleen omdat daarmee het zelfvertrouwen groter wordt, maar ook omdat rekenen nu eenmaal een vak is dat nog jarenlang terug blijft komen. 

Na de basisschool

Op de basisschool geldt rekenen als één van de kernvakken, maar daar blijft het niet bij. Ook op de middelbare school zal uw kind nog jarenlang met wiskunde te maken krijgen. Bovendien is de score die uw kind voor rekenen behaalt op de Entreetoets in groep 7 en bij de Centrale Eindtoets in groep 8 in hoge mate bepalend voor het schooladvies voor het voortgezet onderwijs.

De rekenvaardigheden van uw kind hebben dus meer invloed dan u in eerste instantie misschien denkt. Het is daarom van het grootste belang om rekenproblemen niet te onderschatten. Met de boeken van Smartie kunt u uw kind helpen om zijn of haar rekenkennis en -vaardigheden beter te ontwikkelen.

Klaar voor de Entreetoets

De oefenboeken en bijlesboeken van Smartie zijn speciaal ontwikkeld om aan te sluiten op de leerbehoeften van kinderen. In het oefenboek Rekenen Groep 7 komen alle onderwerpen van rekenen aan bod tot en met groep 7. Op die manier kan uw kind zich de stof vanaf de basis eigen maken.

Dankzij het ruime aanbod aan oefenopgaven kunt u uw kind bovendien effectief voorbereiden op de Entreetoets. De vraagstelling in de boeken is namelijk  gelijk aan die op de Citotoetsen, zodat uw kind went aan de manier van vragen stellen. Zo helpt u uw kind om het rekenniveau te vergroten en tegelijk te trainen voor het maken van de Entreetoets.

Owl Age12 3