Rekenen met groep 7 en 8

Rekenen groep 7 en 8

Het vak rekenen is in groep 7 en 8 van groot belang. In deze laatste twee jaren van de basisschool worden namelijk de Entreetoets en de Centrale Eindtoets afgenomen, waarmee het niveau van uw kind wordt bepaald en het schooladvies voor het voortgezet onderwijs wordt vastgesteld. In deze toetsen komen vooral de kernvakken rekenen en taal aan de orde.

Het rekenniveau van uw kind is dus in hoge mate van invloed op de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. Bovendien worden de rekenbewerkingen vanaf groep 7 steeds abstracter, wat een groot beroep doet op de eerder opgedane rekenvaardigheden van uw kind.

Voortbouwen op de basis

Die eerder opgedane kennis bestaat uit bewerkingen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Maar niet bij alle kinderen verloopt het leren en automatiseren van die stof even makkelijk. Er zijn dan ook genoeg kinderen die bijvoorbeeld in groep 7 nog steeds moeite hebben met het opzeggen van de tafelsommen.

Het probleem daarbij is dat de nieuwe bewerkingen die in groep 7 geleerd worden, gebaseerd zijn op onder andere de keersommen. Is die basis niet goed, dan is het voor uw kind extra moeilijk om de lesstof in groep 7 en 8 te kunnen begrijpen. Om uw kind hierbij te ondersteunen kunt u gebruik maken van de boeken van Smartie.

Speciaal ontwikkeld voor thuis of bijles

Om het rekenen in groep 7 en 8 extra te ondersteunen heeft Smartie oefenboeken en bijlesboeken ontwikkeld. Deze zijn speciaal samengesteld en afgestemd op de leerbehoeften van uw kind. Daarnaast sluiten ze naadloos aan op de lesstof die uw kind in de klas krijgt. Zo kunt u effectief aan de slag om uw kind te helpen met het vergroten van de rekenvaardigheden.

Het niveau in de boeken stijgt stapsgewijs, zodat uw kind de tijd krijgt om zich de stof volledig eigen te maken. Door zo een goede basis te leggen, kan uw kind de stijgende moeilijkheidsgraad beter behappen. De boeken zijn daarnaast ook een uitstekende training voor de Citotoetsen in groep 7 en 8.

Owl Age12 3