Rekenen oefenen groep 8

Aan het eind van de basisschool wordt de Centrale Eindtoets afgenomen en het kan dan ook zinvol zijn om het rekenen extra te oefenen in groep 8. De Centrale Eindtoets bepaalt, samen met de Entreetoets die in groep 7 is afgenomen, in grote lijnen wat het schooladvies voor uw kind wordt voor het voortgezet onderwijs.

Het is dus van belang dat uw kind op deze toetsen representatief scoort, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. De Citotoetsen hebben namelijk een bepaalde manier van vragen stellen, waar niet alle kinderen goed mee uit de voeten kunnen. Het kan dan goed zijn om voor de Citotoets te trainen.

Oefenboeken voor groep 8

Trainen voor de Citotoets kunt u doen met de oefenboeken Rekenen groep 8. In dit boek worden alle rekenonderwerpen tot en met groep 8 behandeld en er worden veel rekenopgaven aangeboden, zodat uw kind veel kan oefenen. Wat daarbij belangrijk is, is dat de manier van vragen stellen in deze opgaven gelijk is aan die op de Citotoetsen.

Door met de opgaven uit de oefenboeken te oefenen, went uw kind dus aan de vraagstelling op de Citotoets, zodat hij of zij hier minder moeite mee zal hebben. Zo kunt u voorkomen dat een kind dat het rekenniveau in de klas normaal gesproken prima aankan, plotseling een veel lagere score haalt op de Citotoets.

Als rekenen niet de sterkste kant is

De oefenboeken en bijlesboeken van Smartie zijn niet alleen geschikt als oefenmateriaal voor de Citotoets, maar kunnen ook gebruikt worden als extra ondersteuning voor kinderen die veel moeite hebben met rekenen.

Als rekenen niet de sterkste kant is van uw kind, dan kunt u thuis met de boeken en rekenopgaven aan de slag. De los bij te bestellen antwoordenboeken maken de boeken geschikt voor particulier gebruik, maar ook voor bijles zijn de materialen van Smartie uitermate geschikt.

Owl Age12 3