Rekenen groep 8 oefenen

Rekenen groep 8 oefenen

Wilt u het rekenen in groep 8 oefenen met uw kind? Dan kunt u daarvoor de oefenboeken en bijlesboeken van Smartie gebruiken. In het oefenboek Rekenen Groep 8 wordt alle rekenstof van de basisschool stap voor stap behandeld. Zo kan uw kind bij de basis beginnen en kunnen eventuele hiaten in de rekenkennis opgespoord worden.

Dat is van groot belang, omdat hiaten bij rekenen verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Rekenen gaat namelijk na de basisschool ook op de middelbare school weer verder en de steeds moeilijk wordende bewerkingen zijn grotendeels gebaseerd op de basiskennis die gedurende de basisschooltijd is opgedaan.

Steeds abstracter

De rekenbewerkingen in de bovenbouw van de basisschool, en zeker daarna in het voortgezet onderwijs, worden steeds abstracter. Om daarmee om te kunnen gaan, is het van belang dat uw kind de basisvaardigheden zoals vermenigvuldigen en delen, goed onder de knie heeft. Is dit niet het geval dan kan uw kind daar vele jaren lang last van hebben.

Het is dan ook aan te raden om het rekenen in groep 8 extra te oefenen met uw kind. Door de materialen van Smartie in te zetten, kunt u niet alleen hiaten opsporen maar ook direct aanpakken.

Stijgende moeilijkheidsgraad

De moeilijkheidsgraad in de oefenboeken en bijlesboeken van Smartie bouwt stap voor stap op, zodat uw kind zijn of haar rekenniveau een stevige basis kan geven en van daaruit verder kan verdiepen. Bovendien wordt bij de rekenopgaven dezelfde manier van vragen gebruikt als in de Citotoetsen. Uw kind traint met deze opgaven dus ook meteen voor deze toetsen, doordat hij of zij went aan de manier van vragen stellen.

Door het rekenen in groep 8 veel te oefenen kan uw kind dan ook de rekenkennis en -vaardigheden vergroten én met meer zelfvertrouwen en inzicht aan de Centrale Eindtoets beginnen.

Owl Age12 3