Rekenen groep 8 cito

Rekenen groep 8 cito

Bij het rekenen in groep 8 speelt de cito een belangrijke rol. Dit is namelijk het jaar waarin kinderen de Centrale Eindtoets maken. Een jaar eerder, in groep 7, is al de Entreetoets afgenomen en samen met de scores op de Centrale Eindtoets wordt het schooladvies voor het voortgezet onderwijs voor uw kind vastgesteld. Rekenen maakt een groot deel van die toetsen uit, omdat het samen met taal tot de kernvakken van de basisschool behoort.

Ook op de middelbare school moet uw kind bij de wiskundeles verder met rekenen, dus de rekenkennis en -vaardigheden die uw kind op de basisschool opdoet zijn van grote invloed. Niet alleen voor het bepalen van het schooladvies, maar ook voor het kunnen verder bouwen en vergroten van de rekenkennis op de middelbare school.

Verder bouwen op de basis

Bij rekenen zijn goede basisvaardigheden van groot belang. Veel rekenbewerkingen bouwen namelijk verder op die basis. Zo kan uw kind gedurende de hele schoolcarrière er last van hebben als hij of zij de keersommen niet goed heeft geautomatiseerd. Het is dan extra moeilijk om nieuwe, abstractere bewerkingen te kunnen leren.

Wanneer uw kind moeite heeft met rekenen, is het dan ook van belang om hem of haar te helpen om de rekenkennis te verbreden door bij de basis te beginnen en vanaf daar verder te bouwen. De boeken van Smartie zijn uitermate geschikt om u hierbij te ondersteunen.

Oefenen met de oefenboeken Rekenen Groep 8

Om bij het rekenen in groep 8 voor de cito te oefenen, kunt u het oefenboek Rekenen Groep 8 gebruiken. Dit boek behandelt alle onderwerpen van rekenen op de basisschool. Uw kind kan stapsgewijs zijn of haar vaardigheden vergroten en daarbij tegelijkertijd ook trainen voor de Citotoets.

De vraagstelling in de 250 rekenopgaven is namelijk hetzelfde als in de Citotoets, zodat uw kind hier vast aan went. De oefentoets is zeer geschikt voor thuisgebruik en is een optimale voorbereiding op de Centrale Eindtoets. 

Owl Age12 3