Rekenen groep 7

Rekenen oefenen groep 7

Ouders die thuis het rekenen willen oefenen met hun kind in groep 7, lopen vaak tegen het probleem aan dat de rekenmethodes tegenwoordig in grote mate afwijken van wat ze zelf vroeger hebben geleerd. Uw kind heeft bijvoorbeeld geen staartdeling geleerd, maar rekent een deelsom op een totaal andere wijze uit.

Dat maakt het voor ouders vaak lastig om hun kinderen te helpen wanneer zij moeite hebben met rekenen. Want om uw kind niet verder in verwarring te brengen, moet u als u gaat helpen natuurlijk wel dezelfde methode hanteren die uw kind ook in de klas leert. De boeken van Smartie kunnen daarom een goede ondersteuning zijn.

Complexe stof

Naast het feit dat de rekenmethodes vaak al anders zijn, is het ook nog eens zo dat de rekenstof in groep 7 al best complex is. Abstracte bewerkingen zoals het rekenen met breuken, procenten en verhoudingen doen een groot beroep op het abstracte denkvermogen van uw kind. En als u uw kind wil helpen, dus ook op dat van u.

Maar die kennis is vaak een beetje weggezakt in de loop der jaren. Toch kunt u uw kind met de oefenboeken en bijlesboeken van Smartie prima helpen. Deze boeken beginnen bij de basis en behandelen alle stof tot en met groep 7.  Met de los bij te bestellen antwoordenboeken kunt u uw kind prima begeleiden.

Voorbereiden op de Entreetoets

In groep 7 wordt de Entreetoets afgenomen. Deze Citotoets is samen met de Centrale Eindtoets in groep 8 in grote mate van belang bij het bepalen van het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Wanneer uw kind moeite heeft met Citotoetsen, kan het zinvol zijn om hiervoor te trainen.

Het probleem is namelijk vaak dat kinderen niet gewend zijn aan de manier van vragen stellen op een Citotoets. Daarom is de vraagstelling in de oefenboeken van Smartie gelijk aan die op de Citotoetsen. Zo kan uw kind wennen aan de manier van vragen en kan hij of zij zich optimaal voorbereiden op de Entreetoets.

Owl Age12 3