Rekenen groep 7 werkbladen

Rekenen groep 7 werkbladen

Bent u voor het rekenen in groep 7 op zoek naar werkbladen voor uw kind, om thuis extra te kunnen oefenen? Dan is het oefenboek Rekenen Groep 7 wellicht interessant voor u. De oefenboeken van Smartie zijn speciaal ontworpen door een team van professionals met als doel om kinderen stap voor stap te helpen om hun rekenkennis en -vaardigheden te vergroten.

De stof en de rekenopgaven zijn zorgvuldig samengesteld en sluiten aan op de leerbehoeften van uw kind én op de lesstof die uw kind op school leert. Daarnaast vormen de oefenboeken de optimale voorbereiding op de Citotoets.

Oefenen met werkbladen

Wanneer uw kind moeite heeft met rekenen kunt u op zoek gaan naar losse werkbladen waarmee u extra kunt oefenen. Het is daarbij echter wel van belang dat er enige lijn zit in wat u uw kind aanbiedt. Met de oefenboeken en bijlesboeken van Smartie bent u verzekerd van een goede opbouw in de lesstof en de rekenopgaven.

In de boeken worden alle onderwerpen van rekenen behandeld tot en met groep 7, waarbij de moeilijkheidsgraad langzaam opbouwt. Zo kan uw kind bij het begin beginnen en eerst een stevige basis leggen, voordat u moeilijkere stof aanbiedt. 

Niet te snel

Wanneer u het rekenen in groep 7 met werkbladen wil oefenen, is het belangrijk dat u niet te snel gaat. In de boeken van Smartie stijgt het niveau daarom stapsgewijs. Uw kind kan zich de kennis dan in zijn of haar eigen tempo eigen maken. Bovendien is het voor de moeilijkere rekenbewerkingen van belang dat de basisvaardigheden van rekenen goed geautomatiseerd zijn.

Gaat u hier te snel aan voorbij dan blijft het rekenen voor uw kind lastig. De stijgende moeilijkheidsgraad in de oefenboeken stelt uw kind in staat het rekenniveau stapsgewijs te vergroten door veel te oefenen met maar liefst 582 rekenopgaven. 

Owl Age12 3