Rekenen groep 7 oefenen

Rekenen groep 7 oefenen

Om het rekenen in groep 7 te oefenen met uw kind kunt u de oefenboeken en bijlesboeken van Smartie gebruiken. Deze boeken zijn samengesteld door professionals en sluiten aan op de lesstof in de klas, zodat u effectief kunt oefenen met uw kind. In het oefenboeken Rekenen Groep 7 wordt alle stof van rekenen tot en met groep 7 behandeld.

Daarnaast vindt u in dit boek 582 rekenopgaven. Door het boek stap voor stap door te nemen en met de opgaven te oefenen, vergroot uw kind stapsgewijs de eigen rekenkennis en -vaardigheden en legt hij of zij een goede basis om verder op te bouwen.

Rekenbasis

Bij het vak rekenen is een goede basis van groot belang. Veel rekenbewerkingen die in de bovenbouw van de basisschool worden geleerd, zijn namelijk gebaseerd op de kennis en vaardigheden die in de onderbouw aan bod zijn gekomen. Keer- en deelsommen bijvoorbeeld, moeten goed geautomatiseerd zijn voordat uw kind abstractere bewerkingen, zoals procenten en verhoudingen, kan gaan leren.

Als de basis niet stevig is, houdt uw kind daar gedurende de hele schoolcarrière last van. Want rekenen gaat ook op het voortgezet onderwijs gewoon verder en wordt alleen maar moeilijker en abstracter. Het is dan ook zinvol om het rekenen in groep 7 veel te oefenen met uw kind.

stap voor stap

Met de oefenboeken en bijlesboeken van Smartie kunt u zelf met uw kind aan de slag om stap voor stap het rekenniveau te vergroten. De boeken zijn uitermate geschikt voor particulier gebruik. De antwoordenboeken zijn los bij te bestellen. Ook worden de materialen graag gebruikt bij bijlesinstituten.

Dankzij het ruime aanbod aan oefenopgaven kan uw kind veel oefenen en daardoor steeds beter inzicht krijgen in de stof. Bovendien vormen de opgaven een effectieve voorbereiding op de Citotoets, omdat de vraagstelling in de boeken hetzelfde is als op de toets. Zo went uw kind alvast aan de manier van vragen stellen.

Owl Age12 3